Potrivit Organizației Internaționale a Muncii (OIM), în urma accidentelor de muncă anual în lume își pierd viața circa 2,3 milioane de oameni. În Republica Moldova, situația este la fel de alarmantă. Anual la Inspectoratul de Stat al Muncii sunt raportate circa 500-600 de cazuri de accidente de muncă, dintre care circa 70-75 de cazuri soldate cu deces. Nemijlocit o treime din accidente sunt legate de condițiile și locul de muncă. În mediu, pe parcursul ultimilor ani, decedează din cauza accidentelor la locul de muncă 3-4 salariați din 100 mii salariați.

Aceste date au fost comunicate astăzi, 26 aprilie, în cadrul masei rotunde cu genericul „Munca în condiții sigure și sănătoase – priorități actuale pentru partenerii sociali”, organizată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) în ajunul Zilei Mondiale pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă, marcată anual în întreaga lume la data de 28 aprilie.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, Organizației Internaționale a Muncii, instituția Avocatului Poporului, Inspectoratului de Stat al Muncii, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

În mesajul adresat participanților la masa rotundă, Igor Zubcu, președintele CNSM, a accentuat că această zi, constituie o ocazie suplimentară de a sensibiliza publicul larg despre importanța și rolul pe care îl au părțile raporturilor de muncă în securizarea vieții la locul de muncă.

Președintele CNSM a menționat că în această zi, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova în fiecare an, pentru membrii de sindicat decedați la locul de muncă, acordă un suport material urmașilor acestora pentru ai susține.

Liderul sindical a adăugat că în fiecare an, la nivel internațional, Confederația Internațională a Sindicatelor îndeamnă membrii săi să pună accente pe anumite aspecte ce vizează domeniul securității și sănătății în muncă. Pornind de la problemele globale ce se accentuează la etapa actuală, anul acesta, sloganul activităților desfășurate de sindicate se axează pe impactul schimbărilor climatice asupra condițiilor de muncă.

„Sindicatele, în permanență, au plasat securitatea și sănătatea în muncă printre obiectivele de bază ale activității sale. Sunt necesare abordări noi la acest capitol pentru a ne racorda la schimbările ce au loc la nivel global. Aceiași abordare trebuie să o avem și în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În următorii ani vom fi obligați să transpunem în legislația națională tot aqius-ul comunitar, nemijlocit și cel ce se referă la domeniul securității și sănătății în muncă”, a specificat Igor Zubcu.

Liderul sindical a comunicat și despre un șir de obiective ale CNSM în domeniul SSM:

  • promovarea racordării cât mai urgente a cadrului normativ național privind inspecția muncii la prevederile Convențiilor OIM nr. 81 și nr. 129 (scoaterea Inspectoratului de Stat al Muncii de sub incidența Legii nr. 131 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător);
  • implementarea Programului în domeniul securității și sănătății în muncă;
  • promovarea elaborării și aprobării actelor normative necesare pentru implementarea prevederilor Convenției OIM nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională;
  • contribuirea la crearea comitetelor pentru securitate și sănătate în muncă;
  • promovarea și implementarea unei culturi în domeniul securității și sănătății în muncă;
  • crearea unui sistem statistic mai eficient în domeniul securității și sănătății în muncă.

În cadrul activității, a fost prezentat studiul „Provocările legate de sănătatea și securitatea la locul de muncă în Republica Moldova”. Studiul poate fi accesat aici: http://sindicate.md/documentele/ghiduri-studii/. De asemenea, în cadrul discuțiilor, participanții au abordat subiecte cu privire la aplicarea în practică a cerințelor în domeniul securității și sănătății în muncă, inclusiv prioritățile partenerilor sociali în domeniul SSM la etapa actuală.

Ziua Mondială pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă este organizată anual de Organizația Internațională a Muncii, iar ediția din acest an pledează pentru un mediu de lucru sigur și sănătos ca principiu și drept fundamental la locul de muncă în contextul efectelor schimbărilor climatice în lumea muncii.

Precizăm că această masă rotundă a fost organizată de CNSM cu suportul Agenției Daneze pentru Dezvoltarea Sindicatelor (DTDA) și New Democracy Fund.