Membrii Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-au întrunit la data de 26 aprilie, în cadrul ședinței ordinare, pentru a pune în discuție mai multe chestiuni importante.

Conform ordinii de zi a ședinței, sindicaliștii au analizat subiecte legate de propunerile CNSM, în forma unui proiect de Lege, pentru modificarea și completarea unor acte normative, și raportul statistic privind efectivul sindical al CNSM pentru anul 2023.

Cei prezenți au luat act de informația elaborată de CNSM cu privire la propunerile CNSM, în forma unui proiect de Lege, pentru modificarea și completarea unor acte normative, în scopul perfecționării legislației în domeniu, consolidării parteneriatului social la toate nivelurile, precum şi pentru asigurarea eficientă a drepturilor sindicatelor. Propunerile respective vor fi înaintate Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru examinare și înaintare Parlamentului Republicii Moldova spre adoptare.

Tot în cadrul ședinței, a fost aprobat raportul statistic privind efectivul sindical al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova pentru anul 2023. În context, președintele CNSM, Igor Zubcu, a subliniat necesitatea continuării acțiunilor centrelor sindicale național-ramurale, membre ale CNSM, de menținere și recrutare a membrilor de sindicat, de instruire și informare în vederea motivării apartenenței la sindicat, inclusiv a tinerilor.

De asemenea, au fost discutate chestiuni de ordin organizatoric care vizează activitatea mișcării sindicale, inclusiv modificarea unei Hotărâri a Comitetului Confederal cu privire la salarizarea persoanelor elective și angajaților din sistemul sindicatelor.

Comitetul Confederal este organul de conducere al CNSM în perioada dintre ședințele Consiliului General. Comitetul Confederal al CNSM definește pozițiile Confederației în probleme de actualitate sindicală națională și internațională; îndeplinește rezoluțiile și hotărârile Congresului, Consiliului General, elaborând planuri concrete de acțiuni.