Institutul Muncii

sindicate.md > Institutul Muncii

Institutul Muncii este pilonul educaţiei şi formării cadrelor sindicale în cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. Activitatea sa este axată pe următoarele direcţii principale: coordonarea şi implementarea metodologiei ştiinţifico-didactice a sistemului educaţional al CNSM; elaborarea programelor de formare continuă a funcţionarilor şi activiştilor sindicali şi a programelor tematice; formarea cadrelor şi militanţilor sindicali de nivel naţional-interramural; acordarea asistenţei metodico-didactice pentru desfăşurarea procesului de formare la diferite niveluri; elaborarea studiilor, sondajelor sociologice, analizelor, cercetărilor ştiinţifice în domenii de interes sindical.

Institutul Muncii dispune de săli pentru desfășurarea activităților de instruire, conferințelor și evenimentelor festive, cu o capacitate de la 50 la 300 de locuri. Acestea sunt echipate cu sisteme audio performante, internet, proiectoare, ecrane de proiecţii şi flip chart-uri, echipament pentru traducere sincronă, asigurând o calitate înaltă evenimentelor desfăşurate.

De asemenea, Institutul Muncii prestează servicii hoteliere pentru diferite categorii de clienți. Cele 68 de camere de hotel dispun de o capacitate de 145 locuri, sortimentul acestora variind de la clasa econom, la clasa lux.

Servicii de agrement: restaurant, bar, terasă, sală de biliard.

Contacte:

Str. Zimbrului 10, Chişinău, MD-2024, Republica Moldova