Stimate domnule director general,

Doamnelor și domnilor,

Onorați delegați,

Este o onoare și un privilegiu să mă adresez dumneavoastră la cea de-a 112-a Conferință Internațională a Muncii în calitate de președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Consider că asigurarea unei munci decente este prioritatea numărul unu a mișcării sindicale din întreaga lume. Salariile minime decente, care să acopere necesitățile salariaților și ale familiilor acestora sunt imperative și majorarea acestora rămâne să fie pe ordinea de zi și a partenerilor sociali din Republica Moldova. Prin dialog social am realizat, în 2024, o creștere, fără precedent, cu 25%, a salariului minim pe țară.

 În perioada imediat următoare, intenționăm nu doar să transpunem, dar și să implementăm Directiva UE 2022/2024 privind salariile minime adecvate în UE, astfel încât salariul minim să reprezinte 50% din salariul mediu pe economie.

În același context, urmează să elaborăm, de comun cu partenerii sociali, un plan de acțiuni, care să asigure acoperirea cu negocieri colective a 80% dintre salariați. La momentul actual, această rată este de circa 40%.

O realizare importantă, care a avut loc la insistența sindicatelor, la finele anului 2023, este ratificarea unui standard important în domeniul muncii – Convenția OIM nr. 190 privind violența și hărțuirea în lumea muncii. În anul curent, sindicatele au demarat, cu suportul OIM, acțiuni de sporire a capacităților membrilor de sindicat în domeniul combaterii violenței și hărțuirii la locul de muncă, inclusiv instruiri la nivel local.

Consider important să vă informez despre faptul că recent, la Forumul  tinerilor, organizat de CNSM, au fost abordate provocările cu care se confruntă, dorința de a fi auziți, promovați, de a avea salarii decente, locuri de muncă sigure, care să promoveze inovația și dezvoltarea personală, precum și să asigure un echilibru între viața profesională și cea personală și să li se garanteze drepturi și condiții de muncă echitabile.

Din acest motiv este necesară promovarea egalității de gen și oportunităților egale în procesul de integrare pe piața muncii și dezvoltare în carieră, care să contribuie și la reducerea ecartului salarial pe piața muncii, care a constituit 15,5 % în anul 2022 în Republica Moldova.

Stimați delegați, statele trebuie să se focuseze nu doar pe crearea condițiilor pentru reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie, dar și pe asigurarea unei munci decente persoanelor din economia de îngrijire, care au un aport semnificativ la dezvoltarea economică, dar deseori, acestea sunt dezavantajate pe piața muncii.

Noi, sindicatele, insistăm asupra ratificării Convenției OIM nr. 156 privind egalitatea de tratament și egalitatea de șanse pentru salariații bărbați și femei: salariații cu responsabilități familiale și stimularea investițiilor pentru crearea serviciilor de îngrijire în susținerea lucrătorilor.

În contextul subiectelor abordate în cadrul Conferinței din acest an, suntem ferm convinși că condițiile de muncă sigure, fără expunere la pericolele biologice sau alți factori ce ar putea să le afecteze sănătatea, trebuie să fie garantate pentru toți lucrătorii. Securitatea și sănătatea în muncă este o investiție nu doar pentru lucrătorii de astăzi, dar și pentru generațiile viitoare. Un rol important în acest aspect îi revine inspecției muncii.

Pornind de la faptul că ministrul muncii și protecției sociale, dl Alexei Buzu, este președinte al Conferinței Internaționale a Muncii, realizare importantă pentru care îl felicit și care demonstrează angajamentul ferm al Guvernului Republicii Moldova pentru un dialog social veritabil și promovarea principiilor muncii decente, ne exprimăm convingerea că Republica Moldova, în cel mai apropiat timp, își va racorda cadrul legal național în domeniul inspecției muncii la standardele internaționale, ratificate de Republica Moldova – Convențiile OIM nr. 81 și 129.

Totodată, vreau să-mi manifest recunoștința OIM pentru suportul permanent acordat Republicii Moldova pentru dezvoltarea și îmbunătățirea dialogului social și a pieței muncii. Permanent depunem eforturi considerabile pentru consolidarea dialogului social și condamnăm orice tentativă de imixtiune în activitatea organizațiilor sindicale, mai cu seamă din partea angajatorilor și autorităților publice, fapt ce este inadmisibil pentru un stat pe calea integrării europene, care s-a angajat să-și alinieze legislația și practicile la standardele internaționale și europene în domeniul muncii.

În final, vreau să subliniez că o forță de muncă calificată și protejată este pilonul cheie pentru progres și prosperitate, puterea economiilor și a societăților noastre se bazează pe munca asiduă și pe dedicația lucrătorilor.

Stimați delegați, vreau să vă îndemn să depunem eforturi conjugate pentru a asigura un viitor al muncii mai luminos, în care drepturile și aspirațiile fiecărui lucrător sunt onorate și susținute.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Discursul video poate fi accesat pe pagina de Facebook a CNSM:  https://www.facebook.com/sindicate.md