Laboratorul Controlul Factorilor de Risc

sindicate.md > Laboratorul Controlul Factorilor de Risc

Informație publică privind activitatea LCFR din cadrul CNSM

Laboratorul Controlul Factorilor de Risc (LCFR) al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a fost instituit în anul 2017, prin Dispoziția Președintelui CNSM nr. 269 din 17.08.2017, în conformitate cu prevederile Strategiei CNSM pentru anii 2017-2022.

LCFR este acreditat conform standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018, pentru domeniul de activitate, de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC (Certificatul de Acreditare nr. LÎ-128 din 16.01.2020).

LCFR are misiunea de a furniza beneficiarilor/clienților servicii de calitate, precum măsurarea/încercarea și evaluarea factorilor fizici de risc la locul de muncă, atât în mediul ocupațional cât și cel ambiant, în scopul asigurării securității și sănătății lucrătorilor –  membri de sindicat, pentru monitorizarea condițiilor de securitate şi sănătate la locul de muncă în conformitate cu cerințele cadrului legislativ şi normativ în vigoare din domeniul de referință și a desfășurării procesului de muncă într-un mediu propice la cel mai înalt nivel.

Domeniul de activitate al LCFR, este efectuarea măsurărilor/încercărilor și evaluarea factorilor fizici, inclusiv: parametrii microclimatului, iluminatul, zgomotul, vibrația și câmpul electromagnetic, în mediul ocupațional și ambiant.

Obiectivul principal al LCFR, este de a îmbunătăți continuu calitatea serviciilor de laborator printr-un sistem integrat ce se referă pe de-o parte, la infrastructura de calitate, iar pe de alta parte, la dezvoltarea profesională.

LCFR este un laborator ce și-a propus o abordare europeană față de beneficiarii/ clienții săi, având ca scop final satisfacerea nevoilor acestora prin diversificarea gamei de servicii oferite (clic aici) și prin creșterea încrederii în calitatea acestora.

Echipa de medici din cadrul laboratorului are o experiență profesională de peste 17-30 de ani de activitate în domeniul respectiv, dispune de o bună pregătire profesională, confirmată prin Certificate de instruire, perfecționare, certificate de conformitate, participă constant la stagiarii, perfecționări și cursuri de instruire organizate în țară și peste hotarele ei.

Fiind dotat cu echipament performant LCFR pune la dispoziția beneficiarilor/clienților, membri de sindicat, următorul spectru de măsurări de calitate:

  • Măsurarea nivelului general al sunetului și presiunii acustice în benzile de frecvență de 1/1 octavă 2 – 16000 Hz și 1/3 octavă în intervalul 0,8 – 40000 Hz;
  • Măsurarea nivelului vibrației (vibroacceleraţiei) în benzile de frecvență de 1/1 octavă 1 – 125 Hz și 1/3 octavă în intervalul 0,8 – 160 Hz; în benzile de frecvență de 1/1 octavă 8 – 1000 Hz și 1/3 octavă în intervalul 6,3 – 1250 Hz;
  • Măsurarea iluminatului;
  • Determinarea parametrilor microclimatului;
  • Determinarea nivelului câmpului electromagnetic.

Concomitent, LCFR continuă studierea și implementarea metodelor moderne de măsurări/încercări instrumentale a factorilor fizici, precum și aplicarea investițiilor pentru modernizarea lor.

În anul 2018, LCFR a implementat Sistemul de management al calităţii, conform standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018, ce face posibilă activarea la cel mai înalt standard de calitate.

Serviciile de laborator se efectuează în baza unei Cereri de solicitare a măsurărilor factorilor fizici, cod: CSM 7.1 (modelul de Cerere – clic aici, word), care pot fi depuse la sediul CNSM, în Departamentul resurse umane, secretariat și protocol (cancelarie) sau online la adresa: office@cnsm.md.

Cererile primite se analizează pentru a se stabili dacă obiectul solicitării este formulat explicit, încercările solicitate sunt incluse în domeniul de activitate a laboratorului și dacă la cerere sunt anexate documentele obligatorii necesare pentru îndeplinirea calitativă a serviciilor de laborator solicitate. Astfel, în urma verificării cererilor de solicitare sunt luate deciziile de acceptare sau refuz, cu informarea ulterioară a beneficiarului/clientului prin telefon și e-mail.

În acest context, LCFR dispune de o procedură a sistemului de management, PSM 7.1 „Analiza solicitărilor, ofertelor şi contractelor”, care reprezintă un ansamblu de acțiuni sistematice efectuate de LCFR înainte de a lua în lucru solicitarea beneficiarului/clientului, în scopul prestării unor servicii de calitate și menținerii unui statut de laborator performant.

Pentru mai multă informație clic aici.

De asemenea, este prevăzută și prestarea serviciilor de laborator în baza unui contract încheiat cu clientul, cod: CPS 7.1.

Contacte:

  • Sediul legal al LCFR: strada 31 August 1989, nr.129, or. Chișinău, MD-2012.
  • Telefon: 022-266-537, 022-266-564;
  • GSM +373 67 562 133; fax: 234090,
  • e-mail: office@cnsm.md,
  • web site: http://sindicate.md