După o activitate de cinci ani, liderii sindicali din cadrul Sindicatului „DEMNITATE” s-au reunit la lucrările Congresului al IV-lea al Sindicatului, care s-a desfășurat la 26 aprilie 2024, în incinta Institutului Muncii. Congresul a avut circa 90 de delegați, aleși în cadrul adunărilor generale a organizațiilor sindicale primare din cadrul inspectoratelor de poliție.

De asemenea, la activitate au participat conducerea CNSM, Inspectoratului General de Poliției, mai mulți invitați din străinătate de la organizații sindicale partenere ale Sindicatului „DEMNITATE”.

În cadrul Congresului, Angela Otean, președintele Sindicatului, a informat despre realizările Sindicatului și a Consiliului în decursul a celor 5 ani, raportând reușitele care au fost obținute, îmbunătățirea garanțiilor sociale prin negocierea și semnarea unui nou contract colectiv de munca cu Inspectoratul General de Poliție.

Prezent la lucrările Congresului al IV-lea al Sindicatului „DEMNITATE”, Igor Zubcu, președintele CNSM, a apreciat parteneriatul social în ramură și realizările obținute în domeniul protecției social-economice a salariaților din sistem, membri de sindicat. Totodată, președintele CNSM s-a referit la realizările și prioritățile mișcării sindicale pentru perioada următoare.

Efectuând o retrospectivă a activității Consiliului Sindicatului în domeniul protecției drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, menționând necesitatea întreprinderii unui șir de acțiuni în acest sens, pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și de odihnă a funcționarilor publici cu statut special, și atragerea noilor membri de sindicat, delegații Congresului al IV-lea au apreciat activitatea Consiliului cu calificativul -“foarte bine”.

Cu vot unanim, Angela Otean a fost realeasă în funcția de președinte al Sindicatului „DEMNITATE”. Tot în cadrul activității, a fost aleasă componența Comisiei de Cenzori.