La data de 23 mai 2023, în or. Șoldănești, a fost organizată masa rotundă cu tematica „Aspectele egalității de șanse pentru prevenirea și combaterea violenței asupra femeilor și fetelor pe timp de crize climatice”, moderată de către Vilena Bodiu, reprezentanta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) în raion.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului ”Comunități reziliente la schimbări climatice prin abilitarea funcționarilor”, implementat în Republica Moldova de Asociația Femeilor de Carieră Juridică, cu suportul organizației internaționale Urgent Action Fund  For Women’s Human Rights.

La masa rotundă au participat Nicolae Mîndru, președintele Consiliului Raional Șoldănești, Violeta Popa, șefa Direcției raionale de învățământ, reprezentanți ai centrelor sindicale național-ramurale din raion.  

Vilena Bodiu, reprezentanta CNSM în raion, și Veronica Lupu, directoare de proiect, au prezentat participanților la activitate care sunt scopurile și obiectivele acesteia, au vorbit despre proiectul ”Comunități reziliente la schimbări climatice prin abilitarea funcționarilor”, subliniind importanța respectării egalității de șanse și includerii acestui concept în politicile de prevenire și combatere a violenței asupra femeilor și fetelor.

Participanții au fost familiarizați cu instrumente de drept internațional și național în domeniul egalității de șanse, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite, în special ODD nr. 5 ”Egalitate de gen” și ODD nr. 16 ”Pace, justiție și instituții puternice”.

Totodată, cei prezenți au discutat despre ce prevede Agenda 2030 la nivel național în domeniul egalității de șanse, ținte și indicatorii revizuiți pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă în domeniul combaterii violenței de gen, legislația națională și internațională privind asistența și reintegrarea victimelor violenței, inclusiv măsuri urgente de combatere a vulnerabilităților cu care se confruntă femeile, copii, vârstnicii, persoane cu nevoi speciale pentru a preveni violența și a combate acest fenomen.