În perioada 20-24 mai, Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS” a găzduit o delegație de la Federația Unită a Muncitorilor din Danemarca 3F, formată din Christina Hanson, consilier 3F, și Tobias Bavnsgaard, coordonator regional de program. Scopul principal al vizitei a fost de a asigura o continuitate a colaborării cu Federația, precum și a realiza o evaluare comună a oportunităților, nevoilor și provocărilor care vor fi luate în considerare la planificarea viitorului parteneriat în cadrul proiectului ”NOUA DEMOCRAȚIE”.

Pe parcursul vizitei, au avut loc o serie de întâlniri cu lideri aleși și activiști sindicali, fiind organizate un atelier de lucru și o masă rotundă cu participarea liderilor de sindicat și conducători ai întreprinderilor din ramură.

În cadrul atelierului, activiștii sindicali ai Federației, reprezentanți ai Comitetului Executiv, Comisiei de cenzori, Consiliilor de femei și tineret, precum și lideri ai organizațiilor sindicale primare, au participat la dezbaterea unor din cele mai actuale subiecte de autoevaluare a sindicatului precum:

  • Structurile statutare și organizatorice ale sindicatului;
  • planificarea strategică și lecții învățate;
  • independența sindicatului și organizarea;
  • servicii de bază ale sindicatului;
  • implicarea părților interesate;
  • durabilitate și procesele financiare.

Potrivit informațiilor Federației „SINDICONS”, pe baza rezultatelor chestionarului propus în cadrul activității a fost obținută o imagine completă a sindicatului expusă prin discuții deschise, cu respectarea principiilor democratice de exprimare a opiniei reprezentanților sindicatelor afiliate la Federație. „Consensul obținut în cadrul atelierului de lucru ne-a demonstrat că sindicatul nostru este capabil să-și îndeplinească atribuțiile statutare dar trebuie să depună mari eforturi ca să răspundă tuturor schimbărilor și provocărilor timpului. Acest tip de cooperare reprezintă o oportunitate unică de a face schimb de experiențe și opinii cu colegii danezi de la 3F”, au comunicat sindicaliștii.

De asemenea, împreună cu partenerii sociali din ramură, la Bălți, a fost organizată masa rotundă cu tema ”Proiectele partenerilor sociali din sectorul construcțiilor care contribuie la îmbunătățirea dialogului social la nivel de sector”. În centrul discuțiilor au fost expuse mecanismele de implementare a prevederilor Codului Urbanismului și Construcțiilor nr. 434 din 28 decembrie 2023; propuneri de completare și modificare a Legii nr.131/2025 privind achizițiile publice; criterii de validare a competențelor prin certificare a muncitorilor de către instituțiile de învățământ profesional-tehnic abilitate și acreditate în domeniu și alte chestiuni care sunt oglindite în Planul de activitate a Comisiei ramurale pentru consultări și negocieri colective, precum și alte subiecte.

La această activitatea au participat: Ion Stratulat, vicepreședintele Federației Patronatului din Construcții, Veaceslav Șipitca, secretar de stat în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladislav Caminschi, director executiv al Confederației Naționale a Patronatelor din Republica Moldova, Alexandru Petcov, primarul mun. Bălți, conducători ai întreprinderilor din construcții din raioanele de nord ale țării precum și lideri ai organizațiilor sindicale.

Este de menționat faptul că cei prezenți la eveniment au venit cu propuneri de a examina și alte chestiuni importante pentru dezvoltarea ramurii construcțiilor și și-au arătat interesul pentru soluționarea problemelor pe calea dialogului cu partenerii sociali.

Precizăm că Federația Unită a Muncitorilor din Danemarca 3F este cea mai mare federație sindicală din Danemarca, membră a Confederației Sindicatelor Daneze, cu aproximativ 280.000 de membri care lucrează într-o varietate de sectoare.