La finele săptămânii trecute, la data de 24 mai, la Edineț a avut loc ședința de instituire a Comisiei pentru consultări și negocieri colective (nivel teritorial). Membrii comisiei au ales organele de conducere și au trasat un șir de obiective pentru următoarea perioadă.

În calitate de președinte al comisiei a fost ales Oleg Sanduleac, vicepreședinte al raionului Edineț. Vicepreședintă a comisiei a fost aleasă Stela Ciobanu, reprezentanta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova în raionul Edineț. Funcția de secretar al comisiei i-a revenit Lidiei Lîsîi, reprezentanta Consiliului raional.

În cadrul ședinței, membrii comisiei au examinat proiectul Convenției Colective (nivel teritorial) pentru perioada 2024-2029, cu scopul de a acumula propunerile și completările venite din teritoriu, precum și a discuta pe marginea Regulamentului comisiei.

Reprezentanta CNSM în teritoriu, Stela Ciobanu, a informat despre legislația Republicii Moldova cu privire la activitatea Comisiilor pentru consultări și negocieri colective la toate nivelele. De asemenea, sindicalista a comunicat despre drepturile și atribuțiile organelor de lucru ale comisiei, inclusiv procesul de organizare a activității comisiei teritoriale.

Membrii comisiei au convenit să analizeze la următoarea ședință propunerile venite din teritoriu cu privire la Convenția Colectivă și să purceadă ulterior la negocierea și semnarea Convenției.

Precizăm că rolul comisiei este de a contribui la reglementarea relațiilor din sfera muncii și din sfera social-economică, la elaborarea strategiilor și politicilor social-economice, la dezvoltarea dialogului social în teritoriu între partenerii sociali.