Circa 50 de tineri sindicaliști, reprezentanți ai centrelor sindicale național-ramurale, participă în perioada 24-25 mai în cadrul celei de-a XI-a ediții a Forumului Comisiei de Tineret (CT) a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) cu genericul „Rolul tinerilor în societate”, care se desfășoară în incinta Caselor de odihnă și recuperare „Perlele Nistrului” din Vadul lui Vodă.

Forumul dat are drept obiectiv general creșterea gradului de informare a tinerilor despre drepturile de muncă, sociale și economice. Totodată, activitatea respectivă are mai multe obiective specifice: sporirea participării tinerilor la procesul de diseminare a informației despre drepturile în lumea muncii; contribuirea la reducerea vulnerabilității tinerilor pe piața muncii, prin oferirea informațiilor despre drepturile acestora ca viitori salariați.

În cadrul Forumului, sunt abordate probleme cu care se confruntă tinerii din Republica Moldova și identificate soluții. Participanții la Forum află detalii despre beneficiile apartenenței la sindicate, care este rolul sindicatelor în apărarea și promovarea drepturilor și intereselor tinerilor salariați, obiectivele și prioritățile CNSM în domeniul politicilor de tineret.

În deschiderea activității, Igor Zubcu, președintele CNSM, a subliniat că acest Forum reprezintă o bună platformă de dezbateri, care poate facilita schimbul de experiență, identificarea soluțiilor la problemele cu care se confruntă tinerii, consolidarea comunității tinerilor sindicaliști și stimularea participării tinerilor la activități sindicale.

„Tinerii reprezintă un element-cheie în evoluția democratică a societății civile, sunt motorul schimbării și viitorul mișcării sindicale. Peste o pătrime din efectivul sindical o constituie tinerii-membri de sindicat. Astfel, problemele tinerilor și politicile de tineret mereu se regăsesc printre prioritățile CNSM și permanent sunt promovate în procesul de consultări și negocieri colective cu partenerii sociali la toate nivelurile”, a comunicat președintele CNSM.

Liderul sindical s-a referit în discursul său la realizările CNSM din ultima perioadă în domeniul protecției social-economice a salariaților, inclusiv a tinerilor specialiști și a familiilor lor, printre care au fost enumerate următoarele:

– începând cu 1 ianuarie 2024, cuantumul salariului minim pe țară constituie 5000 de lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 25%;

– începând cu 1 ianuarie 2024, a fost majorată indemnizația unică la nașterea copilului și constituie 20000 lei (circa 1000 Euro);

– la propunerea sindicatelor, începând cu 1 ianuarie 2024, indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani se calculează din venitul asigurat al unuia dintre soți, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației;

– începând cu 1 ianuarie 2024, în Codul fiscal, în categoria veniturilor neimpozabile, au fost incluse și plățile primite de către salariați în scopul compensării costurilor pentru serviciile alternative de îngrijire a copiilor până la 3 ani, în mărime de 2500 de lei lunar pentru fiecare copil, precum și cadourile în natură, inclusiv vouchere, primite de către salariați, cele oferite pentru copiii cu ocazia zilelor de sărbătoare nelucrătoare și a zilelor de naștere ale salariaților;

– urmare a adresărilor sindicatelor privind susținerea tinerilor specialiști din economia națională, a fost prevăzută acordarea, începând cu 1 iulie 2024, a indemnizațiilor unice tinerilor absolvenți, care se angajează, prin repartizare de către Ministerul Culturii, în primii 3 ani de activitate.

„Dorim ca tinerii să rămână să muncească în țară, iar pentru aceasta trebuie să le oferim salarii decente, condiții de muncă sigure și inofensive, perspective de dezvoltare, facilități la obținerea unor credite în condiții preferențiale etc. Vă îndemn să fiți activi, să fiți promotori ai valorilor sindicaliste în colectivele dvs. de muncă, să ajutați alți tineri să-și cunoască drepturile și garanțiile în domeniul muncii, să luptați pentru o lume a muncii mai echitabilă. Vă încurajez să înaintați propuneri concrete bazate pe necesitățile reale ale tinerilor, iar CNSM va depune eforturi pentru a promova revendicările dvs. prin intermediul sistemului de parteneriat social”, a accentuat Igor Zubcu, președintele CNSM.

De asemenea, cu mesaje de salut au venit Sergiu Sainciuc, vicepreședinte CNSM, și Lilia Franț, vicepreședinta Confederației, care au pus accent pe rolul tinerilor în dezvoltarea mișcării sindicale, importanța participării tinerilor în procesele ce vizează atingerea obiectivelor de integrare europeană, consolidarea tinerilor în sindicate.

La rândul său, Veronica Munteanu, vicepreședintă a CT a CNSM, a subliniat că acest Forum este o platformă importantă pentru tinerii sindicaliști, o oportunitate de a face schimb de experiență și a dialoga despre probleme arzătoare pentru tineri, de a dezvolta în continuare comunitatea de tineri sindicaliști.

În cele două zile ale Forumului, tinerii sindicaliști participă la diverse activități interactive, training-uri formative tematice, unde se discută despre arta negocierii – tehnici și strategii, securitatea și sănătatea la locul de muncă – acordarea primului ajutor, psihologie și alte tematici de interes pentru tineri.

Ghidați de formatorii forumului, Sergiu Suruceanu, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”, Ion Paladiciuc, medic, instructor în acordarea primului ajutor, Viorica Ursu, psiholog-psihoterapeut, tinerii vor lucra în grupuri și vor realiza diverse proiecte în baza temelor pentru acasă care vor fi ulterior discutate la Forum.  

Precizăm că Forumul Comisiei de Tineret a CNSM „Rolul tinerilor în societate” este organizat cu susținerea Agenției Daneze pentru Dezvoltarea Sindicatelor și New Democracy Fund.

Comisia de Tineret din cadrul CNSM are următoarele sarcini: implementarea politicii de tineret a CNSM; consolidarea unității de acțiuni a tinerilor sindicaliști în vederea protejării tinerilor, membri de sindicat; elaborarea și înaintarea propunerilor pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ în domeniul tineretului, etc.