În cadrul consultărilor naționale privind implementarea Declarației de la Beijing și a Platformei de Acțiune Beijing+30, care s-au desfășurat miercuri, 22 mai, la Chișinău, Lilia Franț, vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a prezentat mai multe propuneri la proiectul Raportului de țară privind implementarea angajamentelor Declarației de la Beijing cu privire la conținutul Capitolului III al Raportului ce se referă la progresul în cele 12 domenii critice ale Platformei de Acțiune.

Astfel, în partea ce ține de Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă, sindicalista a subliniat că este necesar să fie dezvoltat și implementat un cadru legal care să asigure încredere și siguranță, declararea unor cazuri de violență și hărțuire în lumea muncii, precum și să fie asigurată finalitatea soluționării acestora, prin care victima să fie protejată, iar persoana care a admis astfel de cazuri să fie pedepsită. De asemenea, este necesar să fie asigurată o protecție împotriva victimizării sau a răzbunării împotriva reclamanților, a victimelor, a martorilor și a denunțătorilor.

Referitor la racordarea legislației naționale la standardele internaționale pe dimensiunea prevenirii hărțuirii sexuale prin operarea de modificări în cadrul normativ prin Lege nr.7412023, CNSM propune concretizarea intrării în vigoare a atribuțiilor noi ale Inspectoratului de Stat al Muncii în domeniul prevenirii hărțuirii sexuale la locul de muncă, conform prevederilor Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 74/2023.

De asemenea, referitor la asigurarea unei plăți egale pentru muncă de valoare egală, s-a solicitat stabilirea consultării proiectului Hotărârii de Guvern, care va furniza instrucțiuni metodice și explicative necesare aplicării prevederilor legislative cu CNSM și examinării acesteia în mod obligatoriu de Comisia națională pentru consultări și negocieri colective.

În partea ce ține de introducerea sau consolidarea concediului de maternitate/paternitate/parental sau alte tipuri de concediu familial, CNSM subliniază necesitatea amendării Legii nr. 156/1998 cu privire la sistemul public de pensii prin care să se stabilească includerea în stagiul de cotizare necesar pentru realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă a perioadei de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani de bunic sau bunică.

Menționăm că propunerile respective au fost de asemenea expediate de CNSM în adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

La aceste consultări, organizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în cooperare cu UN Women, au participat reprezentanți ai Guvernului, societății civile, mediului academic, instituțiilor de drept, abordând o serie de subiecte precum: integrarea dimensiunii de gen în legislația națională, bugetarea sensibilă la gen, cadrul instituțional de asigurare a egalității de șanse între femei și bărbați, importanța datelor statistice dezagregate, rolul mass-media în combaterea stereotipurilor de gen.

Precizăm că, Raportul de țară privind implementarea angajamentelor Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune Beijing+30 elucidează progresele înregistrate cu privire la implementarea documentelor menționate și provocările întâmpinate în perioada 2020-2024. Raportul a fost elaborat în baza analizelor rapoartelor sectoriale și a instituțiilor specializate, precum și a recomandărilor parvenite în cadrul consultărilor publice cu diferiți actori, inclusiv societatea civilă. Astfel, fiind identificate realizări, lacune și provocări, au fost, totodată, constatate și anumite tendințe și posibile arii de intervenții pe viitor.

Proiectul Raportului poate fi accesat aici: https://social.gov.md/wp-content/uploads/2024/05/Raportul-de-tara-privind-implementarea-angajamentelor-Declaratiei-de-la-Beijing-si-a-Platformei-de-actiune-Beijing30.pdf

Amintim că douăzeci și nouă ani de ani în urmă, la cea de-a patra Conferință mondială privind femeile, organizată în Beijing, China, au fost stabilite priorități inovatoare pentru drepturile femeilor. Reprezentanții a 189 de națiuni au adoptat unanim Declarația de la Beijing și Platforma de Acțiune. Acest act istoric conține o viziune a drepturilor egale, libertăților și oportunităților pentru femei – indiferent de locul și de circumstanțele în care se află – care are în continuare o influență determinantă asupra eforturilor de promovare a egalității de gen și a mișcărilor femeilor din întreaga lume. În 2025, se va marca 30 de ani de la adoptarea Declarației de la Beijing în cadrul mai multor evenimente organizate la nivel internațional.