12 absolvenți ai proiectului educațional „Formare de formatori”, implementat în perioada martie 2023-martie 2024 de Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) în cooperare cu Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova (FSLC), realizat cu susținerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, au primit astăzi, 29 aprilie, la ședința Consiliului educațional al CNSM, certificate de confirmare a atribuirii gradelor de calificare I și II, respectiv „formator sindical de nivel național” și „formator sindical de nivel ramural”.

În perioada martie 2023-martie 2024, cei 12 lideri sindicali din ramura educației și ramura culturii și-au dezvoltat și fortificat competențele necesare desfășurării activităților de formare sindicală în cadrul mai multor sesiuni de instruire. La 9 aprilie curent, în incinta Institutului Muncii, s-a desfășurat sesiunea de evaluare a proiectului educațional „Formare de formatori”, cu participarea membrilor Comisiei de atestare, reprezentanților CNSM, FSEȘ, FSLC și Institutului Muncii.

În cadrul ședinței Consiliului educațional al CNSM, Igor Zubcu, președintele CNSM, a adresat un mesaj de felicitare participanților la proiect și organizatorilor, menționând că acest proiect poate servi drept exemplu și pentru alte centre sinidicale național-ramurale pentru a contribui la dezvoltarea politicilor în domeniul formării sindicale în mișcarea sindicală.

Președintele CNSM a încurajat absolvenții proiectului să fie în continuare activi, să dezvolte și să implementeze proiecte educaționale noi, conform standardelor și cerințelor actuale, îndreptate spre fortificarea capacităților liderilor sindicali, subliniind importanța investiției în educație și formare permanentă a activului sindical.

La rândul lor, membrii Consiliului educațional al CNSM au apreciat desfășurarea acestui proiect educațional inovativ și au adresat mesaje de felicitare absolvenților proiectului „Formare de formatori”.

Potrivit FSEȘ, obiectivele specifice ale proiectului dat au vizat sporirea capacităților formatorilor în ceea ce privește proiectarea seminarelor de instruire, transmiterea cunoștințelor în domeniul sindical, inclusiv social-economic și juridic, utilizarea programelor speciale de prezentare a informației, dezvoltarea capacităților oratorice, utilizarea metodelor interactive, moderne, de implicare a participanților la activitățile de instruire.