Membrii Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au discutat vineri, 19 aprilie, cu președintele Comitetului Economic și Social European (CESE), Oliver Röpke, despre rolul mișcării sindicale în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

În cadrul discuțiilor, părțile s-au referit și la subiectele ce țin de activitatea mișcării sindicale din Republica Moldova și obiectivele pentru următoarea perioadă, situația de pe piața muncii, importanța fortificării dialogului social la toate nivelurile.

Igor Zubcu, președintele CNSM, a comunicat despre inițiativa de a crea în Republica Moldova Comitetul Economic și Social, după modelul CESE, lansată în cadrul celei de-a treisprezecea reuniune a Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova.

Președintele Comitetului Economic și Social European, Oliver Röpke, a subliniat că CNSM este o voce puternică a salariaților din Republica Moldova, s-a referit la activitate CESE și și-a manifestat deschiderea de a dezvolta colaborarea cu CNSM și societatea civilă din Republica Moldova.

Comitetul Economic și Social European este un organism consultativ al UE, format din reprezentanți ai organizațiilor de lucrători și angajatori și ai altor grupuri de interese. CESE emite avize pe teme legate de UE adresate Comisiei Europene, Consiliului UE și Parlamentului European, acționând astfel ca o punte între instituțiile decizionale ale UE și cetățenii europeni.