Pornind de la aspirațiile Republicii Moldova de integrare europeană, luând în considerare necesitatea dezvoltării și impulsionării parteneriatului și dialogului cu societatea civilă și partenerii sociali, încă de la etapa conceperii și promovării politicilor publice naționale pe toate domeniile de dezvoltare durabilă, mai multe organizații din țara noastră consideră ca fiind oportună lansarea discuțiilor între Guvernul Republicii Moldova și sindicate, patronate, organizațiile societății civile, pe marginea necesității creării Comitetului Economic și Social (CES), după modelul Comitetului Economic și Social European.

În legătură cu aceasta, săptămâna curentă, în cadrul celei de-a treisprezecea reuniune a Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova, care s-a desfășurata la Chișinău, organizații importante ale societății civile au semnat o adresare către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, în care sunt expuse argumentele în favoarea creării Comitetului Economic și Social în Republica Moldova.

Documentul respectiv a fost semnat de către Igor Zubcu, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Vladislav Caminschi, director executiv al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, Liliana Palihovici, copreședintă a Platformei Societății Civile UE-RM, și Adrian Lupușor, Facilitatorul Național al Platformei din Moldova a Societății Civile din Parteneriatul Estic.

„Obținerea statutului de țară candidat și începerea negocierilor de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană oferă noi oportunități pentru dezvoltarea dialogului social, care este o componentă fundamentală a modelului social european. Conform Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, promovarea dialogului social este recunoscută ca obiectiv comun al UE și al statelor membre. Scopul dialogului social este de a îmbunătăți guvernanța europeană prin implicarea partenerilor sociali în procesul decizional și în procesul de punere în aplicare. Acesta le permite partenerilor sociali să contribuie activ la conceperea politicii sociale europene și de ocupare a forței de muncă”, se arată în adresare.

Semnatarii adresării solicită o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, pentru a discuta subiectul vizat, menit să contribuie la consolidarea democrației participative în Republica Moldova, asigurarea unui dialog eficient dintre autorități și societate, avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene.

Precizăm că, la nivel de UE funcționează Comitetul Economic și Social European (CESE) – organism consultativ al UE, care contribuie la consolidarea legitimității democratice și a eficacității Uniunii Europene, oferind organizațiilor societății civile din statele membre posibilitatea să își exprime punctele de vedere la nivel european și să contribuie la o mai bună adaptare a politicilor și legislației europene la realitățile economice, sociale și civice, acordând asistență Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene, utilizând experiența și reprezentativitatea membrilor săi, dialogul și eforturile de a asigura consensul în slujba interesului general. CESE mai promovează dezvoltarea unei Uniuni Europene mai participative, mai apropiate de cetățeni, care să acționeze ca un forum instituțional de reprezentare, informare, exprimare și dialog al societății civile organizate.

Acest comitet promovează valorile pe care se bazează integrarea europeană și militează, în Europa și în lume, pentru democrație, democrația participativă și pentru un rol consolidat a organizațiilor societății civile. CESE este format din 329 reprezentanți ai patronatelor, sindicatelor și ai organizațiilor sociale, profesionale, economice și culturale numiți de către Consiliu, la propunerea fiecărui stat membru, pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit. CESE este consultat de Parlamentul European, de Consiliul UE și de Comisia Europeana pe subiecte ce țin de politicile și legislația UE în domeniul economic și social / oferă grupurilor de interese posibilitatea de a se exprima oficial în legătură cu propunerile legislative ale UE / asigură legătura între instituțiile europene cu rol de decizie și cetățenii UE.

Este necesar de remarcat faptul că majoritatea țărilor membre ale UE, precum ar fi Belgia, Republica Cehă, Spania, Croația, Italia, Austria, Portugalia, Slovenia, Bulgaria, Grecia, Franța, Irlanda, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Republica Slovacă, Finlanda, Olanda, Malta, Luxemburg, au creat la nivel național Consiliul Economic și Social (CES) sau instituții similare, care au obiective similare cu CESE. În România, spre exemplu, astfel de Consiliu a fost creat în 2013 și este organism consultativ al Parlamentului și al Guvernului României, care avizează proiectele de acte normative din domeniile de specialitate prevăzute de legislația națională, inițiate de Guvern, precum și propunerile legislative ale deputaților și senatorilor.