Membrii Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (FSSM) s-au întrunit miercuri, 17 aprilie, pentru a face bilanțul asupra activității din anul 2023 și a stabili prioritățile pentru anul curent. În calitate de invitați, la ședință au participat Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, și Ion Dodon, director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).

În cadrul ședinței, sindicaliștii au analizat mai multe chestiuni incluse pe ordinea de zi, printre care Raportul anual al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova pentru anul 2023, revendicările Federației înaintate către organele de conducere ale Republicii Moldova, propunerile de modificări a legislației referitoare la remunerarea muncii lucrătorilor din domeniul sănătății, precum și alte chestiuni organizatorice.

Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „Sănătatea”, a prezentat un raport detaliat în care a trecut în revistă principalele realizări ale Federației în perioada de referință, și a vorbit despre probleme actuale din sistemul de sănătate la nivel național.

„Ca și în anii precedenți, activitatea Federației a fost orientată spre realizarea prevederilor strategice, adoptate la Congresul VII și a obiectivelor stabilite la Consiliul Republican din 7 aprilie 2023, care au drept scop principal dezvoltarea sistemului de sănătate, asigurarea calității serviciilor medicale, îmbunătățirea condițiilor de muncă, majorarea veniturilor salariale ale angajaților, încheierea și monitorizarea realizării prevederilor Convenției și Contractelor colective de muncă, sporirea profesionalismului și responsabilității liderilor și activului sindical”, a comunicat președintele FSSM.

Datele colectate de către Federație, atestă că deficitul de cadre medicale în Republica Moldova a crescut și în 2023. Conform datelor prealabile, numărul medicilor lipsă în 2023 este de aproape 2 mii de specialiști, iar cea de personal medical mediu – de aproape 3 mii. De asemene, sistemul de sănătate din Republica Moldova se confruntă cu fenomenul migrației în rândul personalului medical.

Fenomenul de îmbătrânire a lucrătorilor din domeniul sănătății reprezintă o adevărată amenințare la adresa sustenabilității forței de muncă, fiind caracteristică tuturor statelor lumii. În Republica Moldova, sistemul de sănătate are o forță de muncă în care peste 43,1% din medici și respectiv, 44,5% din asistenți medicali au vârsta de peste 55 ani.

„În pofida tuturor eforturilor organelor competente de a interveni în majorarea salariilor, nivelul de salarizare al salariaților din domeniul medical și în anul 2023 a rămas neatractiv, aceasta contribuind la exodul cadrelor medicale și fluctuația personalului din sistemul medical. Acest lucru ne impune ca și în acest an să intervenim cu cerința de a depune eforturi comune pentru a depista surse financiare suplimentare care vor crește salariile lucrătorilor medicali”, a accentuat în discursul său Aurel Popovici.

Raportul de activitate al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova pentru anul 2023, care cuprinde informații ample despre probleme din sistemul de sănătate, inclusiv revendicările sindicaliștilor, poate fi accesat aici: https://sindsan.md/wp-content/uploads/2024/04/RAPORT-FINAL-2023.pdf.

În cadrul ședinței, Ion Dodon, director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, a apreciat dialogul constructiv și eficient cu Federația Sindicală „Sănătatea” care a contribuit la îmbunătățirea situației în domeniul asigurărilor în medicină. De asemenea, oficialul a răspuns la mai multe întrebări venite din partea sindicaliștilor, în special legate de necesitatea majorării salariilor în sistem.

Prezent la ședința Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea”, Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a încurajat sindicaliștii din sănătate să fie mai insistenți în revendicările legate de majorarea salariilor angajaților din sistem, să vină cu propuneri concrete bazate pe necesitățile reale ale angajaților din ramura sănătății. Totodată, președintele CNSM s-a referit la eforturile Confederației în ceea ce privește majorarea salariului minim pe țară, majorat de la 1 ianuarie 2023 urmare a negocierilor cu partenerii sociali, și a menționat că CNSM va promova revendicările sindicaliștilor din sănătate în dialog cu partenerii sociali, inclusiv în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective.

Printre obiectivele trasate de către Federația Sindicală „Sănătatea” pentru următoarea perioadă, enumerăm următoarele:

1.   Participarea activă și continuă la ajustarea și îmbunătățirea mecanismelor de recrutare, menținere și de dezvoltare a resurselor umane în sănătate.

2.   Examinarea multilaterală a proceselor și schimbărilor ce au loc în domeniul utilizării forței de muncă din domeniul sănătății, având ca scop elaborarea propunerilor de ajustare a actelor normative.

3.   Monitorizarea gestionării transparente și eficiente a surselor destinate sistemului de sănătate, inclusiv a Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

4.   Solicitarea continuării creșterilor graduale ale salariilor cadrelor din medicină (atât pentru cei din sistemul bugetar, cât și pentru cei din asigurări).

5.   Solicitarea indexării anuale a salariilor, în conformitate cu prevederile art.133 din Codul muncii al Republicii Moldova, care stabilește expres că sporirea nivelului conținutului real al salariului se asigură prin indexarea salariului în legătură cu creșterea prețurilor de consum la mărfuri și servicii.

6.   Utilizarea potențialului parteneriatului social întru dezvoltarea profesională și general-umană a personalității salariaților, asigurarea drepturilor și garanțiilor constituționale ale acestora.

7.   Solicitarea partenerilor sociali, Ministerul Sănătății și CNAM, privind inițierii activității Comisiei pentru dialog social nivel de ramură.

8.   Creșterea responsabilității pentru organizarea activităților de protecție și prevenire în toate unitățile ramurii sănătății în conformitate cu legislația și actele normative în vigoare și îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă.

9.   Realizarea programelor speciale de informare și instruire a lucrătorilor, conducătorilor locurilor de muncă, reprezentanților sindicatului cu răspunderi specifice în domeniul Securității și Sănătății în Muncă.

10.   Acordarea asistenței juridice salariaților, membri de sindicat, în aplicarea corectă a legislației muncii, în examinarea și soluționarea litigiilor individuale de muncă și conflictelor colective de muncă.

11. Continuarea instruirii membrilor de sindicat pe domeniul relațiilor de muncă, participarea activă a reprezentanților Federației la toate activitățile educaționale desfășurate la nivel național și internațional.

12. Fortificarea structurii organizatorice a Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, prin promovarea unității în cadrul organizațiilor sindicale.

Conform datelor din 1 ianuarie 2024, Federația Sindicală „Sănătatea” întrunește 43468 membri de sindicat, ceea ce constituie 88% din numărul total de 49208 angajați ai instituțiilor medico-sanitare publice, farmaceutice, de învățământ public de profil medical, altele, afiliate Federației Sindicale „Sănătatea”.