Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a avut luni, 15 aprilie, o întrevedere cu Maria Jose Chamorro, specialistă principală pe domeniul formalizării și egalitate de gen a Biroului Organizației Internaționale a Muncii (OIM) din Budapesta. La întrevedere au participat de asemenea reprezentanții OIM în Republica Moldova.

În cadrul discuțiilor, sindicaliștii și-au exprimat opiniile și doleanțele cu privire la Programul național de reducere a muncii nedeclarate pentru anii 2024-2025, care trebuie să fie un document discutat între toți partenerii sociali, să conțină obiective și indicatori specifici, măsurabili, cu impact, pentru a avea efecte concrete la nivel național.

Igor Zubcu, președintele CNSM, a mulțumit pentru sprijinul acordat în ceea ce privește ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă, și a subliniat necesitatea conjugării eforturilor pentru implementarea corespunzătoare a prevederilor acestei Convenții.

De asemenea, sindicaliști s-au referit la inițierea procesului de ratificare a Convenției OIM nr. 156/1981, care să contribuie la îmbunătățirea situației salariaților cu responsabilități familiale. CNSM a prezentat argumentele în favoarea ratificării acestei Convenții în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din 12 aprilie curent.

Totodată, părțile au discutat despre organizarea unor activități comune planificate pentru perioada următoare în domeniul combaterii și reducerii muncii nedeclarate, îmbunătățirii situației în domeniul egalității de gen, inclusiv în sfera muncii, organizarea unor campanii și activități de informare, susținerii tinerilor și familiilor acestora, dezvoltării dialogului social.