Săptămâna curentă, în perioada 15-18 aprilie, un grup de formatori sindicali din țara noastră participă la un nou Modul de instruire, al II-lea, parte a cursului de perfecționare a formatorilor sindicali organizat de CNSM în cadrul proiectului „Abilitarea forței de muncă din Moldova: consolidarea sindicatelor și promovarea drepturilor lucrătorilor în contextul aderării la Uniunea Europeană”, implementat cu susținerea Agenției Daneze pentru Dezvoltarea Sindicatelor (DTDA) și New Democracy Fund.

Obiectivul general al proiectului „Abilitarea forței de muncă din Moldova: consolidarea sindicatelor și promovarea drepturilor lucrătorilor în contextul aderării la Uniunea Europeană” vizează consolidarea rolului mișcării sindicale în Republica Moldova și abilitarea sindicatelor în promovarea mai eficientă a drepturilor lucrătorilor.

Prezent la lansarea Modulului II de instruire, Igor Zubcu, președintele CNSM a mulțumit Agenției Daneze pentru Dezvoltarea Sindicatelor, New Democracy Fund, precum și expertului danez Jan Køhler Nielsen, pentru suportul acordat în cadrul acestui proiect.

„Pentru CNSM, diseminarea informațiilor și cunoștințelor obținute de către participanții la proiect este de o importantă majoră. Acestea au menirea de a promova solidaritatea, democrația, independența și spiritul de echipă a mișcării sindicale. Le doresc formabililor mult succes la cea de a II-a etapă a proiectului, pentru a atinge noi realizări pe tărâmul educației sindicale și ulterior, împreună, conjugându-ne eforturile, să consolidam mișcarea sindicală națională”, a subliniat Igor Zubcu.

Amintim că 15 formatori sindicali au participat la Modului I al cursului de perfecționare a formatorilor sindicali, desfășurat în perioada 11-14 decembrie 2023, în cadrul căruia au fost puse în discuție următoarele subiecte: metode de instruire, public speaking, utilizarea mijloacelor de instruire, elaborarea unui curriculum, proiectarea unui curs de instruire. Toate aceste tematici fiind prezentate deosebit de interesant de către expertul Jan Køhler Nielsen, consultant de program pe domeniul instruire și educație în cadrul Agenției Daneze pentru Dezvoltarea Sindicatelor.

Drept continuitate și aplicare în practică a celor însușite, în perioada februarie-martie curent, 14 formatori au desfășurat câte o activitate de instruire cu participarea a cel puțin 20 de participanți.

Printre tematicile discutate în cadrul acestor instruiri au fost:

– Rolul sindicatelor în procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova la cea a Uniunii Europene;

– Sporirea capacităților sindicatelor de a asigura respectarea drepturilor în domeniul protecției social-economice;

– Contractul individual de muncă și contractul colectiv de muncă (modificări și completări în legislație);

– Dialogul social pentru muncă  decentă;

– Pregătirea procesului de negocieri colective ș.a. 

Participanții la Modului II de instruire vor efectua o recapitulare a subiectelor abordate în Modulul I, aborda subiecte teoretice și practice legate de abordarea sistemică a elaborării programelor de formare și planificarea acestora, face schimb de experiență cu privire la activitățile de formare desfășurate și vor elabora noi proiecte de formare care vor fi analizate de către participanți.

În context, menționăm că echipa de formatori de care dispune Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova întrunește 27 de formatori naționali și 16 formatori ramurali.