Membrii Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) s-au întrunit la data de 12 aprilie 2024, în incinta Casei Guvernului, într-o nouă ședință, pentru a dezbate pe marginea mai multor chestiuni importante incluse pe ordinea de zi.

Astfel, partenerii sociali au examinat următoarele subiecte: oportunitatea ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 156/1981 privind egalitatea de șanse și tratament între forța de muncă feminină și masculină, cu accent pe lucrătorii având responsabilități familial; evaluarea implementării măsurilor de combatere a ocupării informale și prezentarea proiectului Programului național de reducere a muncii nedeclarate pentru anii 2024-2025; prezentarea măsurilor incluse în Programul de ameliorare a securității și sănătății în muncă în domenii cu riscuri înalte de accidentare și îmbolnăvire pentru anii 2024-2028; discuții despre respectarea convențiilor colective la nivel național și ramural, precum și a contractelor colective de muncă.

Sindicaliștii consideră oportună inițierea procesului de ratificare a Convenției OIM nr. 156/1981, care să contribuie la îmbunătățirea situației salariaților cu responsabilități familiale. Convenția menționată va susține eforturile autorităților de a promova integrarea persoanelor cu responsabilități familiale pe piața muncii. Menționăm că, Convenția OIM nr. 156/1981 recunoaște importanța susținerii lucrătorilor cu responsabilități familiale, prin care să fie asigurată o egalitate efectivă de șanse și de tratament între bărbații și femeile care lucrează cu responsabilități familiale și între acești lucrători și ceilalți lucrători.

De asemenea, sindicaliștii au venit cu un șir de propuneri concrete la proiectul Programului național de reducere a muncii nedeclarate pentru anii 2024-2025, printre care: implementarea Registrului electronic al angajaților în sectorul privat; creșterea numărului de inspectori de muncă pentru a spori numărul de unități economice supuse vizitelor și controalelor; revenirea la stabilirea coeficienților de multiplicitate față de salariul minim pe țară pentru diferențierea salariilor de funcție/salariilor tarifare.

Totodată, în contextul măsurilor cu privire la reducerea muncii nedeclarate, sindicaliștii au menționat necesitatea racordării Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131/2012 și a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii nr. 140/2001 la prevederile Convențiilor OIM nr. 81 privind inspecția muncii în industrie și comerț și nr. 129 privind inspecția muncii în agricultură; reintroducerea obligativității acordării de angajator a permisului nominal de acces la locul de muncă pentru salariații din unitatea economică; includerea în Program atât a acțiunilor de stimulare a angajatorilor de a se formaliza, cât și sancțiunilor semnificative, care să prevină cazurile de evaziune fiscală și activitate nedeclarată.

Partenerii sociali au discutat pe marginea măsurilor incluse în Programul de ameliorare a securității și sănătății în muncă în domenii cu riscuri înalte de accidentare și îmbolnăvire (construcții, agricultură, industrie prelucrătoare) pentru anii 2024-2028. Pentru a îmbunătăți situația, sindicaliștii au venit cu mai multe propuneri și la acest subiect. Potrivit sindicaliștilor, Programul dat nu ar trebui să se limiteze doar la anumite sectoare ci la toate ramurile economiei naționale și este necesar de acordat o atenție sporită bolilor profesionale, inclusiv prin implementarea prevederilor Convenției OIM nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională.

În cadrul ședinței CNCNC, s-a discutat despre respectarea convențiilor colective (nivel național), a convențiilor colective (nivel ramural) și a contractelor colective de muncă. Precizăm că la nivel național sunt încheiate până în prezent 21 convenții colective și sunt încheiate convenții colective de 14 centre sindicale național-ramurale. La sfârșitul anului 2023 erau în aplicare 4275 de contracte colective de muncă sau cu 132 de contracte colective mai multe față de anul 2022. La nivel teritorial, la începutul anului, erau în aplicare 10 convenții colective.

Sindicaliștii s-au referit la deficiențele existente în ceea ce privește aplicarea prevederilor acestor documente: lipsa structurilor patronale; nefuncționarea comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel teritorial; deficiențe în procesul de aplicare a convențiilor colective în diverse ramuri; lipsa cunoștințelor privind parteneriatul social, negocierile și dialogul social; schimbarea frecventă a conducerii părții administrației publice locale; multiple cazuri de încălcări ale prevederilor contractelor colective de muncă ș.a.

Sindicaliștii au accentuat că, atunci când ne referim la contractele colective de muncă trebuie să se țină cont de prevederile Directivei UE privind salariile minime adecvate și a prevederilor acesteia referitor la 80% acoperire cu contracte colective de muncă și elaborarea unui plan de măsuri pentru atingerea acestui obiectiv.

Precizăm că, Comisia națională pentru consultări și negocieri colective și comisiile instituite la nivel de ramură/teritorial reprezintă structuri tripartite autonome de interes public al parteneriatului social, care se întrunesc în scopul consultării și înaintării de propuneri vizavi de domeniul muncii și problemele social-economice de interes național, de ramură și teritorial, promovarea parteneriatului social la toate nivelurile, asigurarea participării societății civile la promovarea politicilor naționale.

Transmisiunea online a ședinței poate fi urmărită accesând link-ul: https://www.privesc.eu/Arhiva/105617/Sedinta-Comisiei-nationale-pentru-consultari-si-negocieri-colective-din-12-aprilie-2024