În ajunul Zilei internaționale a femeilor, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) a organizat la Chișinău, la data de 6 martie, masa rotundă cu genericul „Femeile sindicaliste –practici pozitive”, pentru a discuta despre problemele social-economice cu care se confruntă femeile și a împărtăși bune practici în vederea protejării drepturilor acestora și a familiilor lor.

Evenimentul a reunit lidere de sindicat din ramura gaze din diverse localități ale Republicii Moldova, deputate în Parlamentul Republicii Moldova, Angela Munteanu-Pojoga și Iulia Dascălu, Lilia Franța, vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Angela Otean, președinta Comisiei de Femei a CNSM.

Participantele au vorbit despre protecția social-economică a femeilor la nivel de ramură și la nivel național, acțiunile FSCRE în acest sens, serviciile sociale de care beneficiază femeile și protecția femeilor victime ale violenței domestice, combaterea violenței și discriminării la locul de muncă, despre abilitarea economică a femeilor ca instrument de prevenire și combatere a violenței pe bază de gen și participarea femeilor la procesele decizionale.

Totodată, s-a discutat despre acțiunile realizate de autorități pe dimensiunea prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor, inclusiv implicarea sindicaliștilor în procesul de ratificare a Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă.

De asemenea, în cadrul mesei rotunde s-au discuta probleme legate de sănătatea femeilor și tratamentul balneosanatorial, probleme cu care se confruntă femeile din mediul rural, rolul liderelor de sindicat în crearea de comunități și promovarea valorilor sindicaliste, organizarea campaniilor de promovare și sensibilizare cu privire la protecția drepturilor femeilor și promovarea politicilor de gen.

Mai multe informații despre acest eveniment le puteți accesa pe pagina web a FSCRE www.fscre.md.