Astăzi, 7 martie, în incinta Casei Sindicatelor, a avut loc ședința ordinară a Comisiei de consultări și negocieri colective nivel de ramură: Ministerul Educației și Cercetării (MEC) – Federația Sindicală a Educației și Științei din Republica Moldova (FSEȘ). Principalul subiect pe ordinea de zi a fost înaintarea revendicărilor aprobate de Biroul Executiv al FSEȘ la data de 29 februarie curent.

Sindicaliștii au reiterat necesitatea de a modifica și completa cadrul legal aferent majorării veniturilor salariaților din ramura educației și științei prin rectificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2024, astfel încât pentru calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar, începând cu 1 ianuarie 2024 să fie stabilită valoarea de referință generală în mărime de 2100 de lei, iar pentru cadrele didactice, ştiinţifico-didactice, științifice și de conducere – 2300 de lei.

De asemenea, sindicaliștii cer majorarea sporului lunar pentru titlul științific și/sau ştiinţifico-didactic pentru personalul din învățământul superior, care dețin titlul științific de doctor habilitat/profesor universitar/profesor cercetător, precum și pentru personalul din domeniul cercetării și inovării, învățământul superior, care dețin titlul științific de doctor și/sau conferențiar universitar/conferențiar cercetător.

Alte revendicări se referă la majorarea și diferențierea retribuirii muncii personalului cu studii superioare și studii profesional tehnice post-secundare non-terțiare; acordarea ajutorului material conform prevederilor art. 1651 din Codul muncii nr.154/2003, premiului unic și premiului anual conform art. 21 și art. 211 din Legea nr. 270/2018; stabilirea compensației bănești cadrelor didactice și de conducere din învățământul profesional tehnic; majorarea normelor de calcul al salariului pe oră (unitatea de timp) pentru personalul antrenat în activitatea didactică în toate ramurile economiei naționale.

Suplimentar, părțile au discutat despre punerea în aplicare a unor Regulamente aprobate recent de minister, inclusiv Regulamentul pentru sporul de performanță, condițiile de salarizare, modificarea unor articole din Legea 270. S-a convenit ca la ședința Consiliului General al FSEȘ din 10 aprilie 2024 să fie trecute în revistă realizările din Convențiile Colective de muncă din Educație și Cercetare, și perspectivele ce țin de realizarea dialogului social.

Lista completă a revendicărilor înaintate de către sindicaliști și argumentele prezentate în cadrul ședinței din 7 martie curent, pot fi accesate pe pagina de Facebook a FSEȘ aici.