Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a avut miercuri, 6 martie, o întrunire cu reprezentanții Federației Europene a Constructorilor și Lemn și Federației Generale a Sindicatelor „FAMILIA” din România, care se află săptămâna curentă la Chișinău la invitația Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții ,,SINDICONSʼʼ.

În cadrul întrunirii au fost discutate cele mai actuale probleme cu care se confruntă mișcarea sindicală, inclusiv realizările din ultima perioadă și obiectivele pentru anul curent, pentru a identifica soluții în dialog cu autoritățile și organizațiile patronatului și a dezvolta relațiile de colaborare.

Președintele CNSM, Igor Zubcu, s-a referit la activitatea Confederației și realizările din ultima perioadă: au fost reluate activitățile desfășurate în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, care se întrunește periodic pentru a aborda subiecte importante pentru întreaga societate; începând cu 1 ianuarie 2024 cuantumul salariului minim pe țară constituie 5 mii lei lunar, ceea ce reprezintă o creștere de 25% față de cuantumul salariului minim pe țară stabilit pentru anul 2023; Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă; Parlamentul a adoptat modificarea art. 10 din Legea sindicatelor nr. 1129/2000 în sensul scutirii sindicatelor de taxa de înregistrare, care constituia 1149 lei, fiind înlăturată o inechitate asupra căreia sindicatele au insistat în repetate rânduri.

Ramona Veleanu, vicepreședinta Federației Europene a Constructorilor și Lemn, pentru țările Europei Centrale și de Est, a apreciat activitatea și eforturile CNSM în domeniul protecției social-economice a salariaților, membrilor de sindicat, din Republica Moldova și a împărtășit din experiența internațională în domeniul dialogului social, vorbind despre noi abordări de modernizare a structurilor sindicale, consolidarea capacităților acestora prin acordarea de servicii membrilor, care pot spori motivarea apartenenței la sindicat.

De asemenea, părțile s-au referit la principii de dezvoltare a dialogului social la nivel bipartit, constrângerile cu care se confruntă sindicaliștii din construcții, aplicarea prevederilor Convențiilor și Contractelor colective de muncă la nivel național și ramural.

Cei prezenți au pus accent pe importanța dezvoltării Comitetelor pentru securitate și sănătate în muncă în cadrul companiilor din ramura construcțiilor, dar și alte ramuri ale economiei naționale, unde există un risc sporit de producere a accidentelor de muncă.

Alte subiecte abordate în cadrul întrunirii s-au referit la rolul Casei sociale a constructorilor, procesul de consultări și negocieri colective în domeniul politicilor salariale, implementarea unor proiecte comune din fonduri europene, cooperarea pe segmentul formării profesionale continue prin intermediul Comitetelor Sectoriale, precum și alte chestiuni de interes comun.