Peste 20 de tineri sindicaliști din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) au comunicat marți, 27 februarie, în cadrul unui seminar care s-a desfășurat în incinta Institutului Muncii, despre rolul sindicatelor în promovarea drepturilor și intereselor tinerilor salariați.

Cu un cuvânt de salut a fost prezentă Margareta Strestian, președinta FSCRE, care a subliniat rolul tinerilor în mișcarea sindicală și a vorbit despre activitățile desfășurate de către federație pentru a susține tinerii specialiști din ramură și a le apăra interesele în procesul de negocieri cu angajatorii.

Stela Stratila-Sîrbu, formator sindical nivel național, a pus accent pe dezvoltarea competențelor în domeniul sindical și cel al raporturilor de muncă, prevederi ale legislației care se referă la activitatea organizațiilor sindicale, crearea programelor motivaționale focusate pe necesitățile tinerilor salariați, instrumente legale de promovare a drepturilor și intereselor tinerilor membri de sindicat.

Formatoarea a menționat că tinerii au nevoie de mai multe informații privind drepturile salariaților, mecanismele legale și acțiunile sindicatului în promovarea drepturilor și intereselor tinerilor, astfel încât să dezvolte activități sindicale adresate tinerilor și să-și dezvolte capacitățile în ceea ce privește elaborarea și înaintarea la nivel de unitate a propunerilor de programe destinate tinerilor specialiști.

De asemenea, tinerii sindicaliști din cadrul federației au fost informați despre lansarea concursului cu genericul „Tânăr lider sindical al FSCRE” și au fost familiarizați cu obiectivele și regulamentul acestuia. Concursul este implementat pentru a contribui la conștientizarea de către tinerii salariați a rolului esențial al sindicatului în protejarea drepturilor și intereselor de muncă și social-economice ale membrilor de sindicat.

Mai multe detalii despre seminar și concursul lansat de către Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova le puteți accesa ulterior pe pagina web a FSCRE.

Precizăm că seminarul dat face parte din șirul activităților de formare sindicală planificate pentru anul 2024 în cadrul cursului de perfecționare a formatorilor sindicali, organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova cu suportul Agenției Daneze pentru Dezvoltarea Sindicatelor (DTDA) și New Democracy Fund.