Participarea liderului sindical la administrarea unității pentru apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat – a fost tema unui seminar organizat la data de 27 februarie, la Chișinău, la care au participat 20 lideri sindicali ai organizațiilor sindicale primare afiliate la Federația Sindicatelor din Domeniile Cooperației de Consum, Comerțului și Antreprenoriatului din Republica Moldova „Moldsindcoopcomerț”.

Formatorii seminarului, Valeria Tricolici, președinta Federației „Moldsindcoopcomerț”, și Eugen Covrig, șef al Departamentului juridic al CNSM, au discutat cu sindicaliștii despre cum să aplice prevederile legislației în activitatea sindicală, cum să identifice organele de administrare ale unității unde necesită implicarea sindicatului, cum să soluționeze mai eficient problemele și solicitările membrilor de sindicat.

Valeria Tricolici, președinta Federației „Moldsindcoopcomerț”, a precizat că scopul acestei activități este dezvoltarea abilităților liderilor sindicali pentru apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, formarea de noi competențe pentru a apăra drepturile și interesele salariaților din ramură, membri de sindicat.

La rîndul său, Eugen Covrig, șef al Departamentului juridic al CNSM, a comunicat despre cadrul legal în domeniul drepturilor și garanțiilor sindicale, noțiuni generale cu privire la drepturi și obligații, astfel încât liderii sindicali să-și dezvolte competențele în materie de drepturi și garanții legale.

Participanții la seminar au abordat în grupuri probleme cu care se confruntă la nivel de unitate, au discutat subiecte legate de identificarea drepturilor și garanțiilor la locul de muncă și au făcut un schimb de experiență despre rolul sindicatului la nivel de unitate.

Precizăm că seminarul dat face parte din șirul activităților de formare sindicală planificate pentru anul 2024 în cadrul cursului de perfecționare a formatorilor sindicali, organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova cu suportul Agenției Daneze pentru Dezvoltarea Sindicatelor (DTDA) și New Democracy Fund.