Partenerii de dialog social – Guvernul, Sindicatele și Patronatele – s-au întrunit la data de 23 februarie curent, în incinta Casei Guvernului, într-o nouă ședință a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) pentru a dezbate pe marginea mai multor chestiuni importante incluse pe ordinea de zi.

Agenda ședinței a cuprins următoarele chestiuni: cu privire la revizuirea sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile; cu privire la măsurile ce vizează reforma administrativă; prezentarea măsurilor incluse în Programul de ameliorare a securității și sănătății în muncă în domenii cu riscuri înalte de accidentare și îmbolnăvire (construcții, agricultură, industrie prelucrătoare) pentru anii 2024-2028; despre proiectul Programului național de reducere a muncii nedeclarate pentru anii 2024-2025; despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 și Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008).

Cu referire la subiectul cu privire la revizuirea sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile, conform art. 139 din Codul muncii și art. 15 din Legea salarizării nr. 847/2002 pentru munca prestată în condiții nefavorabile salariaților li se stabilesc sporuri de compensare în mărime unică pentru salariații de orice calificare care muncesc în condiții egale la unitatea respectivă.

Potrivit sindicaliștilor, mărimile concrete ale sporurilor se stabilesc în limitele negociate de partenerii sociali și aprobate prin convenția colectivă la nivel naţional și ramural. Conform art. 18 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270 din 23.11.2018, mărimea concretă a sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile urmau să fie stabilite de către Guvern, lucru care nu a avut loc deși prevederile art. 30 al Legii, stipulau că Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege și va adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi.

Legislația Republicii Moldova stabilește că în convențiile colective, nivel de ramură, părțile vor negocia mărimi concrete a sporurilor de compensare, în dependență de gradul de nocivitate, în mărimi nu mai mici decât cele stabilite la nivel național.

În cadrul ședinței, sindicaliștii au subliniat importanța revizuirii sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile și au prezentat mai multe argumente în acest sens. Partenerii sociali au convenit să examineze suplimentar acest subiect pentru a fi abordat la ședințele viitoare ale CNCNC.

Cei prezenți au fost familiarizați cu prevederile Programului de ameliorare a securității și sănătății în muncă în domenii cu riscuri înalte de accidentare și îmbolnăvire (construcții, agricultură, industrie prelucrătoare, transport și depozitare) pentru anii 2024-2028.

Totodată, membrii CNCNC au discutat pe marginea proiectului Programului național de reducere a muncii nedeclarate pentru anii 2024-2025, care țintește următoarele obiective: îmbunătățirea prevenirii și descurajării muncii nedeclarate pentru creșterea ratei de ocupare în sectorul formal al economiei; creșterea eficienței de aplicare a sancțiunilor prin intermediul modernizării activității Inspectoratului de Stat al Muncii; creșterea gradului de detecție a cazurilor de muncă nedeclarată prin modernizarea  sistemului informațional și a celui de extragere și analiză a datelor din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii; îmbunătățirea cadrului regulator care reglementează prevenirea și descurajarea muncii nedeclarate, precum și aplicarea sancțiunilor pentru neconformare; creșterea gradului de informare și conștientizare privind beneficiile muncii declarate, precum și alte obiective.

CNSM consideră că Programul respectiv trebuie să includă atât acțiuni de stimulare a angajatorilor de a se formaliza, cât și sancțiuni semnificative, care să prevină cazurile de evaziune fiscală și activitate clandestină.

Pentru a urmări toate subiectele abordate în cadrul ședinței și a vedea discuțiile care au avut loc, inclusiv expunerile reprezentanților centrelor sindicale național-ramurale, accesați înregistrarea video a ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din 23 februarie 2024 aici.

Amintim că, Comisia națională pentru consultări și negocieri colective este un organ tripartit autonom, de interes public, format din reprezentanți ai Guvernului, Sindicatelor și Patronatelor, care se constituie pentru soluționarea problemelor ce țin de domeniul muncii și a problemelor social-economice la nivel național.