Circa 20 de sindicaliști, specialiști din domeniul protecției social-economice din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și centrelor sindicale național-ramurale, au abordat miercuri, 28 februarie, în cadrul unei activități de instruire, subiecte legate de rolul sindicatelor în procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova la cea a Uniunii Europene.

Prezent la activitate, Sergiu Sainciuc, vicepreședintele CNSM, a comunicat despre importanța subiectului abordat pentru mișcarea sindicală, implicarea CNSM în atingerea obiectivelor de aderare ale Republicii Moldova la UE, inclusiv participarea la activitățile desfășurate în cadrul Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova, precum și alte platforme de dialog.

Vicepreședintele CNSM a reiterat poziția mișcării sindicale în ceea ce privește neadmiterea diminuării drepturilor salariaților, membrilor de sindicat, în procesul de aderare a Republicii Moldova la UE și a îndemnat participanții la activitate să fie familiarizați cu politicile UE în domeniul protecției social-economice a salariaților și mecanismele parteneriatului social european.

Formatorii sindicali, Sergiu Iurcu, consilier superior în departamentul protecție social-economică al CNSM și Ana Moldovanu, consilieră superioară în departamentul protecție social-economică al CNSM, au comunicat despre istoria formării și evoluției Uniunii Europene, activitatea și atribuțiile instituțiilor europene, acțiunile prioritare pentru sindicate în procesul de aderare la UE.

Sindicaliștii au purtat un dialog despre parcursul european al Republicii Moldova până la etapa actuală, prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova-UE, Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027 și participarea sindicatelor la monitorizarea și evaluarea implementării acestuia, inclusiv transpunerea Directivelor UE.

Precizăm că seminarul dat face parte din șirul activităților de formare sindicală planificate pentru anul 2024 în cadrul cursului de perfecționare a formatorilor sindicali, organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova cu suportul Agenției Daneze pentru Dezvoltarea Sindicatelor (DTDA) și New Democracy Fund.