Pe parcursul anului 2023, reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) în teritoriu s-au implicat în organizarea și desfășurarea a 57 de activități cu participarea a peste 2900 de membri și lideri de sindicat din diverse raioane ale Republicii Moldova.

Despre aceasta s-a comunicat în cadrul atelierului de lucru „Impactul activității reprezentanților CNSM în teritoriu asupra dezvoltării mișcării sindicale”, care s-a desfășurat la Chișinău la finele săptămânii trecute. La activitate au fost prezenți Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, și Sergiu Sainciuc, vicepreședinte CNSM.

În cadrul atelierului s-a discutat despre activitatea sindicală desfășurată în anul 2023 la nivel de teritoriu și au fost trasate prioritățile pentru anul curent, fiind abordate provocări și soluții pentru activitate sindicală.

Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a menționat importanța activității reprezentanților CNSM în teritoriu care contribuie la promovarea și dezvoltarea dialogului și parteneriatului social prin diverse activități. Vicepreședinta CNSM a vorbit despre consolidarea instituțiilor sindicale la nivel de raion, îndemnând reprezentanții săi în teritoriu să fie activi astfel încât vocea sindicatelor să fie auzită.

La rândul său, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte CNSM, a pus accent pe prioritățile Confederației legate de dezvoltarea dialogului social la nivel de teritoriu, fortificarea activității Comisiilor teritoriale pentru consultări și negocieri colective pentru a crește ponderea persoanelor care beneficiază de prevederile convențiilor și contractelor colective de muncă.

Întruniți în cadrul a două paneluri de discuții, sindicaliștii au abordat subiecte cu privire la protecția social-economică a membrilor de sindicat în teritoriu, rolul sindicatelor în contextul procesului de negocieri de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, diverse probleme cu care se confruntă în activitatea lor reprezentanții CNSM, susținerea tinerilor specialiști, restanțe la salarii, chestiuni legate de întremarea sănătății salariaților, necesitatea intensificării activităților de informare.

Amintim că reprezentantul CNSM în teritoriu reprezintă interesele Confederației Naționale a Sindicatelor în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II, conlucrează cu președinții structurilor sindicale teritoriale ale organizaților-membre ale CNSM, precum și cu liderii  organizațiilor sindicale primare din teritoriu în vederea promovării principiilor fundamentale ale sindicatelor, inclusiv a parteneriatului social, prin prisma normelor dreptului internațional, a legislației naționale și a Statutului CNSM.