La 5 februarie curent, reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), conducerea CNSM, președinți ai centrelor sindicale național-ramurale, au efectuat o vizită de lucru la sediul Uniunii Sindicale din Austria (ÖGB), pentru a intensifica cooperarea pe diverse dimensiuni cu privire la protecția social-economică a membrilor de sindicat.

În dialog cu Korinna Schumann, vicepreședinta ÖGB, Igor Zubcu, președinte al CNSM, a comunicat despre activitatea mișcării sindicale din Republica Moldova, realizările din ultima perioadă și obiectivele pentru anul curent, situația în domeniul dialogului social, situația de pe piața muncii, demersurile cu privire la consolidarea mișcării sindicale la nivel național.

Părțile au făcut un schimb de opinii despre provocările cu care se confruntă mișcarea sindicală din cele două țări, dificultățile cauzate de criza economică și creșterea prețurilor, și au subliniat importanța de a pune accentul în discuțiile cu Guvernul pe necesitatea menținerii unei politici orientate social pentru a susține salariații și a soluționa eficient problemele cu care aceștia se confruntă.

Totodată, reprezentanții CNSM au avut o întrevedere cu Adele Siegl, expert ÖGB, unde s-a discutat despre digitalizarea în lumea muncii, impactul inteligenței artificiale, rolul sindicatele în ceea ce privește protecția drepturilor și intereselor salariaților în contextul dezvoltării tehnologice.

De asemenea, sindicaliștii din țara noastră au făcut un schimb de experiență și bune practici cu reprezentanții mai multor sindicate austriece care reprezintă interesele salariaților din următoarele sectoare: comerț, sectorul bancar și companii de asigurări, mass-media, industrie, energetică, transport, sfera cercetării, servicii sociale, agricultură, minerit, construcții, industria constructoare de mașini, administrație publică.

Tot în cadrul acestei vizite, reprezentanții CNSM au discutat cu reprezentanții organizației austriece SOLIDAR despre implementarea în următoarea perioadă a unui proiect comun privind protecția socială și susținerea lucrătorilor din sfera asistenței sociale, consolidarea capacităților mișcării sindicale din Republica Moldova în contextul procesului de integrare în Uniunea Europeană și dezvoltarea dialogului social.