Federația Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” a organizat la data de 31 ianuarie 2024 o ședință de totalizare a rezultatele activității în decursul anului de 2023 și a trasat noi obiective pentru anul 2024.

La activitate au participat circa 60 de persoane, reprezentanți ai organizațiilor membre din cadrul Federației: Sindicatul “DEMNITATE”, Sindicatul “GARDIANUL”, Sindicatul “FRONTIERA”, Sindicatul “SindMAI”, Sindicatul “SALVATORUL”, Sindicatul “VIITORUL”.

în raportul său privind activitatea Federației pentru anul 2023, Mihail Lașcu, președintele Federației „SINDLEX”, a comunicat despre acțiunile întreprinse în perioada de referință pe diferite direcții de activitate sindicală, accentuând rolul fiecărui membru de sindicat în realizarea acestora.

Conducerea Federației a dat asigurări că va întreprinde în continuare măsuri pentru a soluționa problemele membrilor de sindicat, insistând asupra îmbunătățirii condițiilor de muncă, majorării salariilor, protecției sănătății, îmbunătățirii asistenței medicale și sociale.

Totodată, în scopul instruirii în domeniul protecției social-economice și juridice a membrilor de sindicat, a fost organizat seminarul cu genericul: „Protecția juridică a salariaților prin prisma ultimelor modificări a codului muncii”.

Irina Ciudin, consilier superior al Departamentului juridic din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, i-a informat pe participanți despre modificările în cadrul legislativ pe parcursul anului 2022-2023, care au vizat legislația muncii și Codul muncii, precum și legislația din domeniul protecției social-economice.