În urma negocierilor dintre conducerea Federației Sindicatelor din Silvicultură „SINDSILVA” din Republica Moldova și administrația Agenției „Moldsilva”, autoritatea administrativă centrală în domeniul silviculturii și cinegeticii, partenerii sociali din ramura silvică au semnat recent Convenția Colectivă (nivel ramural) pe anii 2024-2027. Documentul a fost semnat de Ghenadie Grubîi, președintele Federației „SINDSILVA” și Valeriu Caisîn, director al Agenției „Moldsilva”.                                       

Părțile acestei Convenții s-au angajat să respecte următoarele principii: cooperarea reciprocă în domeniul relațiilor de muncă și al protecției sociale și economice; promovarea parteneriatelor sociale și a negocierilor colective; rezolvarea pe cale amiabilă a conflictelor de muncă; promovarea libertății de exprimare și informare.

Semnatarii documentului și-au propus realizarea măsurilor coordonate ce țin de: asigurarea protecției social-economice a salariaților, respectării drepturilor și intereselor legale atât a salariaților, cât și ale angajatorului, apărarea drepturilor și intereselor profesionale, economice, de muncă și sociale, colective și individuale pentru salariații, membri de sindicat din cadrul Agenției „Moldsilva” și entitățile publice din subordine; asigurării drepturilor și garanțiilor de activitate a sindicatului, reprezentant al salariaților.

Potrivit lui Ghenadie Grubîi, președintele Federației „SINDSILVA”, negocierile desfășurate pe parcursul anului 2023 au fost anevoioase și au durat mai multe luni. La insistența sindicaliștilor, în Convenția Colectivă au fost introduse un șir de prevederi de care vor beneficia circa 30 de mii de persoane care își desfășoară activitatea în ramura silvică.

Documentul stabilește prevederi cu privire la parteneriatul social în ramură, contractul individual de muncă, managementul resurselor umane, formarea profesională, drepturile și obligațiile privind raporturile de muncă dintre angajator și salariat, timpul de muncă, de odihnă și acordarea concediilor, relațiile de muncă în perioada situațiilor excepționale, salarizarea, normarea muncii și acordarea garanțiilor sociale salariaților, securitatea și sănătatea în muncă, soluționarea conflictelor colective de muncă.

Totodată, părțile au semnat Regulamentul privind salarizarea angajaților entităților publice, care determină principiile economice, juridice și organizatorice ale retribuirii salariaților aflați în relații de muncă, în baza Contractelor individuale de muncă cu angajatorul. Regulamentul urmărește implementarea unui sistem de salarizare echitabil, atractiv și competitiv în ramură.

Precizăm că, Convenția Colectivă (nivel ramural) a fost încheiată în baza prevederilor Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor de drept de organizare și negociere colectivă, tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, Codului muncii nr. 154/2003, Legii sindicatelor nr. 1129/2000, Convențiilor Colective (nivel național) și altor acte normative în vigoare.

Foto simbol