În cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC), convocată la data de 26 ianuarie, au fost discutate mai multe subiecte printre care chestiunea cu privire la mecanismul de stabilire (adecvare) a salariului minim pe țară, subiectele ce vizează consolidarea dialogului social la nivel ramural, realizări în 2023 și perspective pentru anul 2024, reluarea activității Consiliului de specialitate pentru negocierea modificărilor la Codul muncii.

Partenerii sociali au aprobat Planul de activitate al Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective pentru semestrul 1 al anul 2024, care include mai multe subiecte de interes comun din domeniul relațiilor socio-economice și a reglementării raporturilor de muncă.

Totodată, cu privire la mecanismul de stabilire (adecvare) a salariului minim pe țară, CNSM a propus stabilirea unor etape concrete pentru reexaminarea anuală a cuantumului salariului minim, astfel încât începând cu 1 ianuarie 2027, salariu minim pe țară să fie stabilit în mărime de 50% din salariul mediu lunar prognozat pe economie pentru anul precedent.

Sindicaliștii au subliniat că la reexaminarea salariului minim necesită să se țină cont atât de standardele stabilite la nivel european, cât și de acoperirea necesităților salariatului și familiei acestuia, inflația și alți indicatori relevanți, inclusiv și menținerea forței de muncă calificate.

Cu privire la informația privind activitatea comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură, în prezent sunt constituite 12 comisii pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură. Potrivit sindicaliștilor, deși, urmare a deciziei membrilor CNCNC și demersului acesteia, în mai multe ramuri, unde există minister de resort, au fost constituite comisii pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură (cultură, tehnologia informației și comunicații, energetică și transportul aerian), acestea așa și nu au fost convocate sau a avut loc o singură ședință, fapt vine în contradicție cu prevederilor art. 27 din Legea nr. 245/2006 privind organizarea şi funcționarea CNCNC, a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură și la nivel teritorial, care stabilește că comisia de ramură se convoacă în ședință ori de câte ori este nevoie, conform planului de lucru, dar nu mai rar decât o dată la 2 luni.

De asemenea, la propunerea CNSM, în cadrul ședinței a fost adoptată Declarația partenerilor sociali privind susținerea cursului de integrare europeană a Republicii Moldova. Partenerii sociali au subliniat angajamentul de a susține activ cursul de integrare europeană a Republicii Moldova; implicarea plenară în asigurarea unei intercomunicări rapide și eficiente; cooperare activă și participare constructivă în procesele de transpunere a legislației europene în cadrul normativ național; dezvoltarea dialogului social la toate nivelele în vederea aplicării efective a cadrului normativ național care transpune legislația europeană. Textul Declarației partenerilor sociali poate fi accesat aici.

Amintim că Comisia națională pentru consultări și negocieri colective și comisiile instituite la nivel de ramură/teritorial reprezintă structuri tripartite autonome de interes public al parteneriatului social, care se întrunesc în scopul consultării și înaintării de propuneri vizavi de domeniul muncii și problemele social-economice de interes național, de ramură și teritorial, promovarea parteneriatului social la toate nivelurile, asigurarea participării societății civile la promovarea politicilor naționale.

Înregistrarea video a ședinței din 26 ianuarie 2024 a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective poate fi accesată aici.