În cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) din 26 ianuarie 2024, partenerii sociali au semnat Declarația privind susținerea cursului de integrare europeană a Republicii Moldova.

Documentul a fost semnat de Alexei Buzu, președintele Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, ministru al Muncii și Protecției Sociale, Igor Zubcu, vicepreședinte CNCNC, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, și Leonid Cerescu, vicepreședinte CNCNC, președinte al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova.

Partenerii sociali au subliniat angajamentul de a susține activ cursul de integrare europeană a Republicii Moldova; implicarea plenară în asigurarea unei intercomunicări rapide și eficiente; cooperare activă și participare constructivă în procesele de transpunere a legislației europene în cadrul normativ național; dezvoltarea dialogului social la toate nivelele în vederea aplicării efective a cadrului normativ național care transpune legislația europeană.

Declarația partenerilor sociali privind susținerea cursului de integrare europeană a Republicii Moldova poate fi accesată aici.

Foto simbol