Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a avut la data de 24 ianuarie curent o întrevedere cu reprezentanți ai Solidarity Center – cea mai mare organizație internațională pentru drepturile lucrătorilor cu sediul în Statele Unite ale Americii (SUA).

La întrevedere din partea CNSM au participat Igor Zubcu, președinte, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte, Lilia Franț, vicepreședintă, Valeriu Cazacu, șef al departamentului relații internaționale, mass-media și tehnologii informaționale. Din partea Solidarity Center, au participat Rudy Porter, director de program regional pentru Europa și Asia Centrală și Tristan Masat, director de țară pentru Ucraina și Belarus.

Părțile au făcut un schimb de opinii privind perspectivele de dezvoltare a colaborării dintre cele două organizații pentru a explora posibilitatea implementării unor proiecte de asistență tehnică și cooperare, în contextul obiectivelor CNSM în domeniul legislației muncii, problemelor legate de domeniul securității și sănătății în muncă, reformarea Inspectoratului de Stat al Muncii, cooperarea în contextul integrării în UE.

În cadrul discuției, Igor Zubcu, președintele CNSM, a mulțumit pentru sprijinul acordat de poporul american în ceea ce privește implementarea mai multor proiecte importante pentru întreaga societate, inclusiv pentru sprijinul acordat de Solidarity Center în desfășurarea unor activități comune, implementate anterior. Liderul sindical s-a arătat deschis să dezvolte în continuare relațiile de cooperare cu Solidarity Center pentru a consolida capacitățile mișcării sindicale din Republica Moldova și a dezvolta dialogul social.

Sindicaliștii s-au referit la mai multe subiecte importante aflate pe agenda mișcării CNSM ce vizează domeniul protecției social-economice a salariaților, membri de sindicat, cooperarea dintre partenerii sociali, fortificarea rolului organizațiilor sindicale primare, dezvoltarea parteneriatului social la nivel teritorial, necesitatea îmbunătățirii situației în domeniul securității și sănătății în muncă, combaterea economiei informale, respectarea prevederilor legislației muncii și a standardelor internaționale în domeniul muncii.

Totodată, sindicaliștii au comunicat despre eforturile societății civile din Republica Moldova în contextul procesului de integrare europeană, activitatea Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova, ratificarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă, situația tinerilor pe piața muncii.

Rudy Porter, director de program regional pentru Europa și Asia Centrală la Solidarity Center, a precizat că organizația pe care o reprezintă este interesată să afle mai multe despre situația din Republica Moldova în domeniul drepturilor lucrătorilor, despre reformele în domeniul inspecției muncii, pentru a stabili direcții de cooperare cu Republica Moldova.

De asemenea, Rudy Porter, director de program regional pentru Europa și Asia Centrală la Solidarity Center, l-a felicitat pe Igor Zubcu pentru alegerea sa în calitate de președinte al Consiliului Regional Pan-European (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC), și și-a manifestat deschiderea de a dezvolta cooperarea bilaterală pe platforma PERC.

În cadrul vizitei în Republica Moldova, reprezentanții Solidarity Center vor fi familiarizați cu activitățile de instruire și formare sinidicală desfășurate de CNSM în cadrul Institutului Muncii. 

Înființată în 1997, Solidarity Center este o organizație non-profit, afiliată la The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), cea mai mare organizație sindicală din SUA, care implementează proiecte în peste 60 de țări și oferă asistență în domenii legate de drepturile lucrătorilor, respectarea standardelor internaționale în sfera muncii, promovează democrația și drepturile omului, justiția socială și dezvoltare economică incluzivă.