Reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Organizației Internaționale a Muncii (OIM) au efectuat astăzi, 24 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Florești unde au discutat cu conducerea raionului despre perspectivele lansării unui Parteneriat Local de Ocupare (LEP) în raion.

La activitate au participat Sergiu Sainciuc, vicepreședintele Confederației, Grigore Bumbac, reprezentantul CNSM în raionul Florești, Polina Fisticanu, șefa Departamentului protecție social-economică din cadrul CNSM, Violeta Vrabie, coordonatoare de proiect în cadrul Organizației Internaționale a Muncii, Vasile Tîltu, președinte al raionului Florești, și Iurie Vlas, vicepreședinte al raionului.

Participanții la discuții au apreciat eforturile Comisiei tripartite din raion, materializate anul trecut prin negocierea și semnarea Convenției colective (nivel teritorial) pe anii 2023-2027, și s-au referit la oportunitățile pe care le oferă Parteneriatele Locale de Ocupare, implementate cu succes în mai multe raioane ale Republicii Moldova.

În legătură cu acest subiect, Violeta Vrabie, coordonatoare de proiect în cadrul Organizației Internaționale a Muncii, a comunicat detalii despre obiectivele LEP-urilor, cum acestea sunt organizate la nivel teritorial, care sunt beneficiile pentru piața muncii la nivel local, cum contribuie la generarea de noi locuri de muncă și la tranziția spre ocuparea formală.

Potrivit lui Grigore Bumbac, reprezentantul CNSM în raionul Florești, inițiativă de a lansa un astfel de LEP la Florești este salutată de partenerii sociali din raion, iar administrația publică locală și-a manifestat deschiderea de a oferi suportul necesar în acest sens. Urmează să fie efectuată o analiză detaliată a pieței forței de muncă la nivel local pentru a identifica acele domenii unde ar putea fi create noi locuri de muncă, care au un potențial de dezvoltare.

Precizăm că Parteneriatul Local de Ocupare reprezintă o inovație care se bazează pe ”planificarea negociată” între partenerii locali relevanți, care își asumă roluri și responsabilități interconectate pentru a elabora și realiza soluții de răspuns la provocările de pe piața muncii, adaptate la circumstanțele locale. Scopul principal al LEP este crearea locurilor de muncă și tranziția la ocuparea formală.