Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a efectuat marți, 23 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Hîncești unde a avut întrevederi cu reprezentanții administrației publice locale și activul sindical din raion.

La activitățile menționate au participat Igor Zubcu, președintele CNSM, Sergiu Sainciuc, vicepreședintele Confederației, Ana Cimpoieșu, reprezentanta CNSM în raionul Hîncești, Polina Fisticanu, șefa Departamentului protecție social-economică din cadrul CNSM. De asemenea, la aceste activități a participat Violeta Vrabie, coordonatoare de proiect în cadrul Organizației Internaționale a Muncii (OIM).

În cadrul întrevederii cu vicepreședinții raionului Hîncești, Aliona Grigoraș și Dmitrii Vartic, părțile au discutat despre importanța dezvoltării dialogului social la nivel teritorial pentru a soluționa problemele social-economice cu care se confruntă populația. În legătură cu aceasta, s-a menționat necesitatea fortificării capacităților Comisiei pentru consultări și negocieri colective din raionul Hîncești, negocierii și încheierii Convenției colective la nivel de raion.

Igor Zubcu, președintele CNSM, a comunicat despre rezultatele activității CNSM din ultima perioadă legate de majorarea salariului minim începând cu 1 ianuarie curent, majorarea salariilor în sfera bugetară, problemele abordate și negociate de partenerii sociali în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, precum și prioritățile mișcării sindicale pentru anul 2024.

În contextul discuțiilor, Violeta Vrabie, coordonatoare de proiect din cadrul OIM, s-a referit la modul cum Parteneriatele Locale de Ocupare (LEP) contribuie la promovarea dreptului la muncă în condiții decente, susținerea cetățenilor aflați în dificultate, crearea și formalizarea locurilor de muncă, cum au fost dezvoltate LEP-uri în mai multe raioane ale Republicii Moldova, inclusiv oportunitatea de a dezvolta asemenea parteneriate la Hîncești.

În dialog cu activul sindical din raion, reprezentanți ai centrelor sindicale naționale din diferite ramuri, au fost discutate diverse problemele care sunt pe agenda sindicaliștilor, inclusiv problema salariilor mici din mai multe ramuri și necesitatea majorării salariilor. De asemenea, s-a discutat despre poziția CNSM cu privire la anularea concediilor neutilizate, expusă de sindicaliști în repetate rânduri.

Ana Cimpoieșu, reprezentanta CNSM în raionul Hîncești, a menționat că această vizită a fost una utilă și necesară, reprezentanții administrației publice locale au manifestat deschidere pentru a dezvolta relațiile de colaborare cu structurile sindicale, iar reprezentanții salariaților din raion au avut posibilitatea să afle informații despre activitatea CNSM din prima sursă.

Menționăm că, conducerea CNSM împreună cu reprezentanții OIM vor efectua miercuri, 24 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Florești unde de asemenea vor avea întrevederi cu reprezentanții administrației publice locale și activul sindical din raion.

Foto: ziarul “Vocea Poporului”