La început de an, mai mulți responsabili de organizare, educație și informare din cadrul centrelor sindicale național-ramurale (CSNR), precum și lideri ai CSNR, au participat marți, 23 ianuarie, la o întrunire comună de planificare a activităților, organizată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

În debutul ședinței, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a subliniat importanța fortificării capacităților organizaționale ale mișcării sindicale, planificării eficiente a activităților, și a venit cu îndemnul de conjugare a eforturilor pentru a atinge obiectivele trasate, incluse în calendarul activităților pentru anul curent.

În cadrul întrunirii, cei prezenți au abordat un spectru larg de subiecte. Împreună cu specialiștii CNSM, reprezentanții centrelor sindicale național-ramurale au discutat chestiuni legate de întocmirea a diverse rapoarte, formulare, documente de lucru cu privire la planificarea activităților, organizarea activităților de instruire prin intermediul Institutului Muncii, desfășurarea activităților de instruire a activului sindical organizate la nivelul structurilor teritoriale ale sindicatelor, elaborarea materialelor didactico-metodice.

Un alt subiect s-a referit la procedura legată de înregistrarea și încetarea activității organizațiilor sindicale primare, acte necesare în acest sens. Amintim că în cadrul ședinței Guvernului Republicii Moldova din 12 iulie 2023, la insistența CNSM a fost aprobat proiectul de lege care prevede eliminarea taxei de înregistrare de stat la crearea sindicatelor.

Sindicaliștii au discutat despre activitățile planificate în cadrul campaniei „Organizația primară–energia mișcării sindicale”, distribuirea „Ghidul liderului organizației sindicale primare” elaborat în cadrul campaniei menționate, organizarea concursului Organizațiilor Sindicale Primare care va culmina cu Gala Organizațiilor Sindicale Primare.

De asemenea, participanții la întrunire au fost familiarizați cu activitatea informațională a CNSM, importanța eficientizării și dezvoltării permanente a activității informaționale în cadrul mișcării sindicale, utilizarea eficientă a instrumentelor de comunicare precum pagini web, rețele sociale, intensificarea colaborării cu instituțiile mass-media, organizarea campaniilor de informare și sensibilizare a publicului larg.

Totodată, responsabilii de organizare, educație și informare din cadrul centrelor sindicale național-ramurale au fost informați despre un șir de activități importante, planificate de CNSM pentru anul 2024.