Pe parcursul anului 2023, în urma vizitelor de lucru efectuate în cadrul a 275 de entități unde își desfășoară activitatea 30443 de salariați (dintre care 26910 de membri de sindicat), inspectorii de muncă de la Inspectoratul Muncii al Sindicatelor (IMS) au constatat 6443 de abateri de la prevederile cadrului legal, dintre care 5818 de abateri în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) și 625 de abateri în domeniul raporturilor de muncă.

În urma recomandărilor înaintate de către inspectorii de muncă pentru eliminarea abaterilor depistate, conducătorii a 233 de entități (sau 84,7% din total entităților supuse vizitelor) au informat că au întreprins măsuri pentru eliminarea abaterilor constatate.

Totodată, pe parcursul perioadei de referință, inspectorii de muncă ai sindicatelor au participat la examinarea a 2 accidente de muncă, din care unul mortal, în care au avut de suferit salariații, membri de sindicat.

„Este necesar de menționat că constatăm o creștere a responsabilității persoanelor responsabile de domeniul securității și sănătății în muncă, deoarece ponderea celor care au dat curs recomandărilor inspectorilor a crescut față de anul 2022 cu 9,7 puncte procentuale”, se arată într-un raport al IMS.

Pentru a asigura o înțelegere mai bună a aspectelor ce vizează securitatea și sănătatea în muncă, inspectorii de muncă au participat în calitate de formatori la 81 de seminare de instruire în domeniul SSM, organizate de centrele sindicale național-ramurale, reprezentanții CNSM în teritoriu și Institutul Muncii.

În anul 2023, inspectorii de muncă au acordat peste 1353 de consultații membrilor de sindicat pe domeniul raporturilor de muncă și securitate și sănătatea în muncă, inclusiv au oferit răspunsuri la adresări în scris sau la apeluri telefonice.

Colaboratorii IMS au examinat și s-au expus pe marginea diferitor proiecte de hotărâri de Guvern. În acest sens, sunt de menționat propunerile înaintate la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor medicale profilactice obligatorii ale angajaților și persoanelor care practică munca individuală. Principalele propuneri înaintate au vizat extinderea listei factorilor nocivi care conduc la provocarea bolilor profesionale, crearea unui sistem de evidență a salariaților care sunt afectați de boală profesională și includerea stresului la locul de muncă în lista factorilor ce conduc la îmbolnăviri profesionale.

O importanță deosebită în asigurarea unor condiții inofensive de muncă îl are Laboratorul Controlul Factorilor de Risc al CNSM (LCFR). În perioada de referință, LCFR a efectuat 3842 măsurări la 5 entități, fiind constatate 796 de abateri de la normele stabilite. În urma vizitelor de lucru cu efectuarea măsurărilor instrumentale la aceste entități, au fost întocmite și înmânate administrației și președinților organizațiilor sindicale primare rapoarte detaliate, fiind înaintate propuneri de a întreprinde măsuri corespunzătoare, de conformare a condițiilor de muncă la normele legale.

Menționăm că pe parcursul anului 2023, activitatea Inspectoratului Muncii al Sindicatelor și a Laboratorului Controlul Factorilor de Risc ale CNSM a vizat desfășurarea vizitelor de lucru și măsurărilor factorilor de risc la entitățile lista cărora a fost aprobată prin Hotărârea Comitetului Confederal al CNSM din 22 decembrie 2022.

Foto simbol