La final de an, pe 27 decembrie curent, în format online, a avut loc ședința Comisiei de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM). Pe ordinea de zi au fost incluse două subiecte: realizarea Planului Comisiei de Tineret a CNSM pentru anul 2023 și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2024.

În mesajul adresat celor prezenți, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a apreciat implicarea tinerilor sindicaliști în activitățile organizate de CNSM pe parcursul anului 2023, tinerii având un rol important în promovarea valorilor sindicaliste. Vicepreședinta CNSM a îndemnat tinerii ca în anul care vine să fie în continuare activi, să vină cu inițiative și să implementeze diverse proiecte la nivel de unitate și în ramurile pe care le reprezintă.

Sergiu Suruceanu, membru al Comisiei de Tineret a CNSM, a trecut în revistă activitățile organizate pe parcursul anului curent în care au fost implicați tinerii sindicaliști, care reprezintă peste 20 la sută din numărul total al membrilor de sindicat. Activitățile respective au inclus: seminare și activități de instruire, activități organizate în contextul Capitalei Tineretului 2023, Forumul X al Comisiei de Tineret a CNSM, participarea la activitățile organizate de CNSM precum 1 Mai – Ziua internațională a solidarității oamenilor muncii, Ziua muncii decente, Școala Sindicală din Moldova, proiectul „Drepturile tinerilor la locul de muncă” ș.a.

Participanții la ședință au aprobat Planul de activitate al Comisiei de Tineret a CNSM pentru anul 2024. Acesta include desfășurarea seminarelor de instruire, organizarea Forumului XI al Comisiei de Tineret a CNSM, participarea la activitățile care vor fi organizate de CNSM pe parcursul anului viitor, organizarea campaniilor de informare, colaborarea cu organizații non-guvernamentale, implicarea în campaniile de solidaritate desfășurate de organizații sindicale internaționale precum ITUC și ETUC, desfășurarea unor activități comune cu Comisia de Femei a CNSM.

Amintim că Comisia de Tineret din cadrul CNSM are următoarele sarcini: implementarea politicii de tineret a CNSM, consolidarea unității de acțiuni a tinerilor sindicaliști în vederea protejării drepturilor și intereselor tinerilor membri de sindicat; elaborarea și înaintarea propunerilor pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ în domeniul tineretului; organizarea activităților de informare despre acțiunile CNSM și de formare a imaginii pozitive a sindicatelor; participarea în procesul de educație sindicală a tinerilor și atragerea acestora în mișcarea sindicală; cooperarea multilaterală cu organizațiile similare de tineret la nivel național și internațional.