Comitetul Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova (FSLC) s-a convocat miercuri, 27 decembrie, în ultima ședință din acest an, fiind examinate subiecte ce se referă la activitatea Federației în anul 2023 și planurile pentru anul viitor.

Participanții la ședință au discutat și aprobat planul de acțiuni al organelor sindicale elective (nivel național-ramural) ale FSLC pentru semestrul I al anului 2024. Vicepreședinta FSLC, Nadejda Andronic, a menționat că, în conformitate cu prevederile statutare, Consiliul Republican al FSLC se va convoca în ședință, în primul trimestru al anului viitor, pentru a evalua activitatea Federației pentru anul 2023 și a stabili prioritățile pentru următoarea perioadă. Totodată, urmează să fie examinat Raportul financiar privind executarea bugetului financiar al FSLC pentru anul 2023 și aprobarea acestuia pentru anul 2024.

Astfel, pentru următoarea perioadă de activitate, organele sindicale elective vor întreprinde măsuri în vederea realizării următoarelor obiective:

•             Asigurarea respectării prevederilor legislației cu privire la sindicate, legislației muncii, sănătății și securității în muncă, Convenției Colective la nivel de ramură și contractelor colective de muncă.

•             Reprezentarea și apărarea drepturilor, promovarea intereselor salariaților din ramura culturii și, în special, a membrilor de sindicat în vederea asigurării remunerării muncii și condițiilor sigure la locul de muncă.

•             Consolidarea centrelor și organizațiilor sindicale de toate nivelurile în conformitate cu prevederile statutare și legislația în vigoare.

•             Formarea sindicală continuă, instruirea cadrelor și a activului sindical din cadrul FSLC.

•             Dezvoltarea sistemului informațional al FSLC, informarea veridică și eficientă a opiniei publice, partenerilor sociali, activiștilor și membrilor de sindicat din cadrul FSLC.

Conform planului aprobat, participanții la ședință s-au pronunțat pentru  menținerea practicii de verificare a activității instituțiilor de cultură, centrelor și organizațiilor sindicale afiliate la FSLC, în vederea respectării normelor în vigoare. În acest sens, specialiștii aparatului Consiliului Republican al FSLC vor efectua pe parcursul primului semestru al anului 2024 vizite de lucru și acordare a consultațiilor metodice și practice liderilor sindicali din cadrul I.P. Teatrul Republican ”Luceafărul” și din cadrul I.P. Teatrul ”Alexei Mateevici” în vederea respectării legislației muncii și prevederilor Convenției Colective la nivel de ramură.

De asemenea, sunt planificate vizite de lucru în scopul acordării consultațiilor metodice și practice liderilor sindicali ai centrelor sindicale ramural teritoriale din domeniul culturii din raioanele Briceni, Călărași, Criuleni și Orhei, în vederea coordonării activității organizațiilor sindicale primare din subordinea acestora.

Participanții la ședință au luat act de informația cu privire la examinarea adresărilor și petițiilor membrilor de sindicat parvenite în adresa Consiliului Republican al FSLC în anul 2023, prezentată de Nadejda Țurcan, șefa secției organizare și secretariat a FSLC. Potrivit acesteia, pe parcursul anului curent, în adresa Federației au fost prezentate peste 100 de demersuri și adresări ale membrilor de sindicat. Dintre acestea s-au menționat, în special, adresările cu caracter juridic, care au fost studiate în termen și la care au fost expediate răspunsurile de rigoare solicitanților și, după caz, demersuri factorilor de decizie.

Totodată, în perioada de referință, specialiștii aparatului Consiliului Republican al FSLC au acordat consultații juridice și metodico-practice, la solicitare, liderilor și membrilor de sindicat în soluționarea  problemelor și intereselor membrilor de sindicat și organizarea activității sindicale. În special, au fost acordate consultații și ajutor metodic necesar pentru elaborarea setului de documente, pentru înregistrare la Agenția Servicii Publice, Consiliilor Ramurale ale FSLC și organizațiilor sindicale primare cu subordine directă la Consiliul Republican al FSLC.

Conform planului de acțiuni al organelor sindicale elective (nivel național-ramural) ale FSLC pentru semestrul I al anului 2024, urmează să fie desfășurate diverse activități organizatorice, de formare și informare sindicală a activului sindical. Membrii Comitetului Executiv își propun să organizeze ediția a XVIII-a a Spartachiadei sportive a membrilor de sindicat din cadrul FSLC în anul 2024.

Menționăm că, Comitetul Executiv este organul de conducere al Federației în perioada dintre ședințele Consiliului Republican al FSLC ce își exercită mandatul în conformitate cu prevederile statutare și legislația în vigoare.