Începând cu anul viitor, tinerii bibliotecari, muzeografi sau artiști, absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior cu profil artistic care vor alege să activeze în cadrul autorităților publice locale vor beneficia de o indemnizație unică de până la 120 de mii de lei. De asemenea, și absolvenții instituțiilor profesional-tehnice vor primi un suport din partea statului, în sumă de  90 de mii de lei. Prevederea inclusă în Legea culturii a fost aprobată, astăzi, 13 decembrie, de Cabinetul de miniștri.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova salută această hotărâre de Guvern, în legătură cu acest subiect CNSM a pledat în repetate rânduri, pe diverse platforme, pentru majorarea indemnizațiilor unice acordate tinerilor specialiști pentru o mai bună motivare a acestora în câmpul muncii și a minimiza efectele migrației forței de muncă în rândul tinerilor.

Conform datelor statistice, în Republica Moldova, funcționează 1300 de biblioteci publice teritoriale, 1194 de case de cultură și 132 de muzee. Majoritatea angajaților din aceste instituții au peste 55 de ani, iar ponderea celor cu studii superioare de profil este în descreștere continuă.

Tot astăzi, a fost aprobat proiectul de lege privind Fondul național al culturii, un nou mecanism de susținere financiară a sectorului cultural independent și privat din domeniul artelor și industriilor creative. În acest an, se planifică alocarea unui buget de aproape 30 de milioane de lei. Misiunea principală a Fondului național al culturii este finanțarea proiectelor ce susțin creația contemporană și valorizarea patrimoniului, precum și contribuția la buna înțelegere a fenomenelor artistice și asigurarea accesului cât mai larg al publicului la cultură.

Proiectul de lege aprobat în ședința Guvernului din 13 decembrie 2023 poate fi accesat aici.

Foto simbol