Întruniți în cadrul ședinței Consiliului Republican al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova (FSLC), sindicaliștii din ramură au discutat astăzi, 13 decembrie, despre activitatea Comitetului Executiv în perioada de după ultima ședință a Consiliului Republican (23 martie – 12 decembrie 2023) și problemele existente în ramura culturii.

La activitate, în calitate de invitați, au participat Igor Zubcu, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), și Serghei Boboc, consultant principal în cadrul Ministrului Culturii al Republicii Moldova.

Ordinea de zi a ședinței a inclus subiecte cu privire la monitorizarea activităților de protecție a salariaților, membri de sindicat, desfășurate de autoritățile administrației publice locale și de administrațiile entităților economice din ramura culturii în vederea respectării Convenției Colective (nivel de ramură) pe anii 2021-2025 pe parcursul anului 2023 și confirmarea noilor membri în componența organelor sindicale elective ale FSLC.

În raportul prezentat în cadrul ședinței, Nicolae Garaz, președintele FSLC, a menționat că, pentru funcționarea efectivă a unei entități economice este nevoie de doi factori: dialogul social la nivel de unitate și concordanța actelor administrative cu legislația muncii în vigoare. În urma monitorizării privind aplicarea și respectarea prevederilor Convenției colective (nivel de ramură) pentru anii 2021-2025 s-a constatat că, angajarea salariaților în instituțiile și organizațiile din ramură se efectuează în conformitate cu legislația muncii în vigoare, ținând cont de calificarea și competență profesională a personalului angajat.

Potrivit raportorului, salariații, membri de sindicat din ramura culturii, în marea lor majoritate, au beneficiat de concedii de odihnă suplimentare plătite, pentru evenimente familiale, de concedii fără plată, de ajutor material, de indemnizații sociale, de echipamente și materiale de protecție, de suplimente acordate din veniturile financiare ale unităților.

Conform informațiilor primite de la liderii sindicali ai FSLC, la moment, din 39 de organizații sindicale primare cu subordine directă la Consiliul Republican al FSLC, au reușit să încheie contracte colective de muncă (la nivel de unitate) în 33 de entități economice. Totodată, la nivel teritorial, din 35 de centre sindicale ramural-teritoriale din cadrul FSLC, au reușit să negocieze și să semneze 31 de convenții/contracte colective la nivel teritorial.  Acest fapt se datorează perseverenței și competenței liderilor sindicali, care prin responsabilizare și implicare au reușit să obțină drepturi și facilități pentru membrii de sindicat din instituțiile de cultură din țară.

Însă, spre regret, după cum a menționat raportorul, sunt și abateri de la normele în vigoare admise de administrația unor instituții de cultură sau de către administrația publică locală, atât a prevederilor Convenției Colective la nivel de ramură, Contractelor colective de muncă, dar și a legislației muncii în vigoare.

Liderul sindical a accentuat că, cea mai mare problemă cu care se confruntă salariații din ramura culturii este cea a deficitului personalului de specialitate, care rezultă din nivelul de salarizare stabilit pentru angajații din ramura culturii în conformitate cu Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018. Normele stabilite și majorările salariale stabilite în ultima perioadă, nici pe departe nu asigură condiții de viață decente și demne pentru salariații din ramura culturii. Din acest motiv, conducerea Federației a înaintat, în repetate rânduri, propuneri concrete la proiectele de acte normative ce vizau problema remunerării salariale, pentru a dobândi majorări de salarii și plata sporurilor pentru salariații din domeniul culturii.

Nicolae Garaz a concluzionat că, sarcina principală a sindicatelor este prevenirea oricărei tentative de neconformare la actele normative în vigoare și întreprinderea în permanență a acțiunilor concrete pentru a proteja drepturile profesionale și social-economice ale salariaților, membrilor de sindicat din ramura culturii.

În mesajul adresat participanților la această activitate, Igor Zubcu, președintele CNSM, a apreciat eforturile FLSC îndreptate spre îmbunătățirea situației social-economice a membrilor de sindicat din ramura culturii. Totodată, s-a menționat faptul că, CNSM a purtat consultări cu partenerii sociali ca cuantumul salariului minim pe țară să fie aprobat în mărime de 5000 lei, care va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2024. De asemenea, președintele CNSM a comunicat despre măsurile de susținere a tinerilor specialiști din ramura culturii, aprobate la ședința de astăzi a Guvernului Republicii Moldova și a informat despre rezultatele activității și prioritățile CNSM din ultima perioadă.

În contextul discuțiilor, Serghei Boboc, consultant principal în cadrul Ministrului Culturii al Republicii Moldova, a subliniat că instituția pe care o reprezintă este deschisă pentru a dezvolta relațiile de colaborare pe platforma dialogului social pentru a identifica în comun soluții la problemele semnalate de sindicaliștii din cultură.

Serghei Boboc a răspuns la mai multe întrebări venite din partea sindicaliștilor, care au abordat probleme legate de îmbunătățirea situației la capitolul Legea salarizării în sistemul bugetar, creșterea nivelului de salarizare și îmbunătățirea condițiilor de muncă, insuficiența cadrelor și necesitatea unei motivări mai bune, în special pentru a menține și atrage tineri specialiști în ramura culturii, problemele cu care se confruntă sindicaliștii din cultură la nivel teritorial.

Cei prezenți au fost informați despre activitatea Comitetului Executiv în perioada  de după ultima ședință a Consiliului Republican al FSLC, prezentată de Nadejda Andronic, vicepreședinta FSLC. Aceasta a menționat că, scopul principal al FSLC întotdeauna a fost și rămâne consolidarea sindicatelor, recrutarea noilor membri de sindicat, instruirea continuă a cadrelor și activului sindical, reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat.

Astfel, în perioada de referință au fost organizate și desfășurate de către organele sindicale de nivel național-ramural diverse acțiuni îndreptate spre soluționarea problemelor membrilor de sindicat. Comitetul Executiv al FSLC și specialiștii aparatului Consiliului Republican al FSLC au continuat practica de verificare a situației privind respectarea legislației muncii, a prevederilor Convenției colective la nivel de ramură și acordarea ajutorului metodic necesar.

În scopul respectării legislației muncii și prevederilor Convenției colective (nivel de ramură) pentru anii 2021-2025, Consiliul Republican al FSLC a hotărât, în ședința din 13 decembrie, să solicite autorităților publice locale, precum și conducerii entităților economice din ramura culturii, să se conformeze prevederilor legislației muncii și Convenției colective pentru anii 2021-2025: acordarea concediului de odihnă suplimentar plătit salariaților, membri de sindicat, exprimat în zile calendaristice; respectarea legii securității și sănătății în muncă; evaluarea condițiilor de muncă și modul de aplicare a listelor de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile.

De asemenea, membrilor Consiliului Republican al FSLC li s-a solicitat să sporească implicarea  participativă și cooperantă cu autoritățile publice locale în vederea soluționării problemelor de muncă și sociale ale membrilor de sindicat, inițierea procedurii de negocieri colective la nivel de unitate pentru încheierea contractelor colective de muncă în instituțiile din ramură unde lipsesc.

Mai multe informații despre această ședință le puteți accesa pe pagina web a FSLC https://sindcultura.md/.