În contextul activităților dedicate campaniei internaționale „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, care se desfășoară în aceste zile în întreaga lume la inițiativa Organizației Națiunilor Unite, astăzi, 24 noiembrie, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) a organizat un eveniment prin care se alătură campaniei împotriva violenței față de femei și fete.

Margareta Strestian, președinta FSCRE, a subliniat că această campanie are un rol extrem de important pentru întreaga societate deoarece fenomenul violenței în bază de gen continuă să afecteze societatea, pune în pericol viața și sănătatea multor femei din țara noastră, și necesită a fi combătut la toate nivelurile pentru a preveni și stopa acest fenomen.

Prezentă la activitate, Lilia Franț, vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a salutat lansarea acestei campanii în cadrul organizațiilor sindicale de către sindicaliștii din ramura gaze, acțiuni conjugate de combatere a violenței în bază de gen fiind esențiale pentru a pune capăt acestui fenomen.

De asemenea, vicepreședinta CNSM a apreciat solidaritatea de care dau dovadă sindicalistele din ramura gaze în vederea prevenirii și combaterii violenței în bază de gen. Totodată, sindicalista s-a referit la eforturile partenerilor sociali cu privire la ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 190 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă.

În cadrul activității, Veronica Lupu, președinta Asociației „Femeia pentru o societate contemporană”, a comunicat despre amploarea violenței în bază de gen în societate, cauzele și formele violenței în bază de gen, definirea violenței în bază de gen, subiecții violenței în familie, consecințele violenței în bază de gen.

Sindicalistele au discutat despre raportarea cazurilor de violență în bază de gen, legislația națională raportată la angajamentele EU adoptate de țara noastră, politicile guvernamentale de prevenire a violenței în bază de gen, asistarea cazurilor violenței în bază de gen, măsuri ce vizează pedepsirea celor care comit abuzuri împotriva femeilor.

Totodată, participantele au adoptat un Apel către Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Comisia parlamentară „Comisia protecţie socială, sănătate şi familie” prin care solicită măsuri de susținere a femeilor și familiilor acestora.

Sindicalistele solicită reforma sistemului de sănătate a reproducerii, majorarea resurselor financiare din cadrul fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru sănătatea reproducerii, realizarea în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, a fertilizării în vitro până la atingerea unui rezultat pozitiv pentru femeile cu vârsta de până la 45 de ani, aplicarea sistemului de ocrotire a sănătății reproductive și femeilor solitare.

Conform datelor ONU, în Republica Moldova, trei din patru femei sau 73% s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului. 71% au fost victime ale abuzului psihologic, în timp ce o treime din femei au fost supuse violenței fizice, iar 20,9% ‒ violenței sexuale.

Campania „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” este organizată anual în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie, când sunt marcate Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și Ziua Internațională a drepturilor omului. Evenimentele desfășurate în cadrul campaniei au drept scop sensibilizarea publicului cu privire la fenomenul violenței față de femei ca fiind cea mai răspândită încălcare a drepturilor omului la nivel mondial.

Culoarea campaniei este oranj, aceasta fiind un simbol al unui viitor luminos, fără violență, pentru fiecare femeie și fată.