Sindicaliștii cu discutat recent cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și Agenției Servicii Publice (ASP) despre impedimentele legate de procedura de înregistrare la ASP a organizațiilor sindicale și atribuire a codurilor fiscale noi (IDNO).

Din partea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) la ședință au participat Eugen Covrig, șef al Departamentului juridic al CNSM, Veaceslav Rufala, președinte al Federației Sindicatelor din Energetică și Industrie, Nadejda Lavric, vicepreședintă a Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, Vasile Evstratii, vicepreședinte al Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „AGROINDSIND”, Maria Călin, contabil-șef al Federației Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova.

De asemenea, au participat Petru Griciuc, director adjunct al SFS, Nicolae Boldeș, șef adjunct al Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept din cadrul ASP, Veronica Ignat, șefa Secției înregistrări organizații necomerciale din cadrul aceleași instituții, precum și reprezentanți ai SFS.

Sindicaliștii s-au referit la impedimentele cu care se confruntă organizațiile sindicale care au dobândit personalitate juridică în baza statutelor centrelor sindicale naționale-ramurale, legate de procedura de înregistrare la ASP și atribuire a codurilor fiscale noi (IDNO). Mai cu seamă, ei s-au referit la problemele cu privire la imposibilitatea prezentării dărilor de seamă electronice la SFS și necesitatea radierii codurilor fiscale în cazul începerii activității acestor sindicate.

Petru Griciuc, director adjunct al SFS, a reiterat importanța organelor sindicale, menționând că, Serviciul Fiscal de Stat este membru al Federației Sindicale a Angajaților din Serviciile Publice din Moldova cu care are o colaborare bună, acțiunile Comitetului sindical fiind benefice pentru angajați.

Potrivit unui comunicat al SFS, directorul adjunct al SFS a declarat despre deschiderea autorității fiscale de a oferi suportul necesar organizațiilor sindicale pentru a asigura respectarea prevederilor art. 187 alin(21) din Codul fiscal privind depunerea dărilor de seamă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică.

Totodată, reprezentanții ASP au anunțat că, constată o intenție crescută a organizațiilor sindicale primare de a se conforma noilor prevederi legale, fiind solicitată verificarea denumirii în peste 200 de cazuri.

La fel, a fost menționat faptul că, sindicatele sunt scutite de achitarea taxei pentru înregistrarea de stat, conform ultimelor modificări legislative, astfel fiind facilitată procedura de înregistrare/reînregistrare a organizațiilor sindicale.

La final, atât reprezentanții SFS cât și de la ASP au dat asigurări că vor depune eforturile necesare pentru înlăturarea problemelor semnalate de sindicaliști, inclusiv legate de radierea codurilor fiscale. La rândul lor, reprezentanții sindicatelor au mulțumit Serviciului Fiscal de Stat și Agenției Servicii Publice pentru deschidere spre dialog și identificare a soluțiilor pentru depășirea problemelor semnalate.

Sursa foto: www.sfs.md