La data de 20 noiembrie curent, la Parlament au avut loc consultări publice privind instituirea unor măsuri legislative necesare pentru asigurarea protecției cadrelor didactice și combaterea violenței în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.

Subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe organizate de Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, în comun cu Ministerul Educației și Cercetării, cu participarea reprezentanților instituțiilor de învățământ, direcțiilor generale educație, Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică și Avocatului Copilului.

Din partea sindicatelor la această ședință au participat Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ), și Eugeniu Covrig, șeful Departamentului juridic al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Potrivit unui comunicat al Parlamentului Republicii Moldova, la ședință au fost prezentate o serie de propuneri de modificări ale Codului educației al Republicii Moldova, pentru a elabora ulterior un proiect de Lege privind combaterea violenței în școli, care au scopul de a reduce și a combate fenomenul violenței în școli, indiferent de cine este victima acestuia, elev sau cadru didactic. De asemenea, a fost prezentată și o analiză juridică a fenomenului violenței în școli, fiind relevate bunele practici din diferite țări.

„Avându-se în vedere importanța socială a chestiunii abordate, considerăm că adoptarea proiectului de Lege pus în discuție, va constitui o acțiune concretă din partea legiuitorului, în vederea reglementării unui mecanism eficient pentru asigurarea protecției personalului didactic față de actele de violență îndreptate spre acesta”, se arată într-un comunicat al FSEȘ.

Proiectul de Lege prevede completarea Codului educației cu acordarea dreptului personalului didactic, științifico-didactic la protecția și siguranța fizică, morală și intelectuală, precum și la protecția față de violența fizică și/sau verbală manifestată de elevi, studenți, părinți sau alte persoane.

Totodată, potrivit proiectului de Lege, sunt stabilite obligațiile personalului didactic, elevilor, studenților și părinților sau a reprezentanților legali de a comunica imediat cazurile suspecte sau confirmate de violență în cadrul procesului educațional.

Sindicaliștii din educație au propus urgentarea aprobării proiectului de Lege privind modificarea unor acte normative, precum art. 7 din Codul Educației – introducerea principiului protecției și securității personalului didactic, științifico-didactic și științific, și articolelor 134, 135, 137, 138 din Codul Educației. De asemenea, s-au propus modificări și în Codul Contravențional al Republicii Moldova. Propunerile FSEȘ pot fi accesate pe pagina de Facebook a centrului sindical național-ramural.  

După cum s-a menționat, FSEȘ a elaborat și înaintat în Parlament în 2021 un proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative, și anume, Codul educației, Codul contravențional și Codul penal, a cărui scop este de a contracara fenomenul violenței în instituțiile de învățământ, în special a celei îndreptate împotriva cadrelor didactice.

În perioada următoare, Ministerul Educației și Cercetării va elabora proiectul de Lege privind combaterea violenței în școli în baza conceptului discutat la ședința din 20 noiembrie și a propunerilor parvenite. Ulterior, documentul va fi înregistrat la Parlament și va fi propus deputaților spre adoptare.

Ședința organizată de Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media poate fi accesată aici.