La dat de 16 noiembrie 2023, în scopul identificării soluțiilor la problemele cu care se confruntă cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și cel nedidactic, cât și întregul sistem educațional din Republica Moldova, membrii Consiliului Sindicatului ”Viitorul”, organizație membră a Federației “SINDLEX”, au avut o întrevedere cu Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării (MEC).

Potrivit unui comunicat al Consiliului Sindicatului ”Viitorul”, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a evidențiat acțiunile MEC în ceea ce privește asigurarea managementului eficient al resurselor umane, reducerea deficitului de cadre didactice și atragerea unui număr mai mare de tineri în sistemul educațional, inclusiv problema legată de necesitatea ajustării unor articole ale Codului Educației.

La rândul său, Mihail Lașcu, președintele Sindicatului „Viitorul”, a apreciat acțiunile MEC ca fiind benefice și necesare, manifestându-și disponibilitatea de a contribui la identificarea soluțiilor pentru problemele din sistemul educațional.

În acest sens, membrii Consiliului Sindicatului „Viitorul”, șefii Direcțiilor de Învățământ și manageri ai instituțiilor de învățământ general și al educației timpurii prezenți la activitate, au apreciat activitatea MEC și au înaintat mai multe solicitări:

  • Majorarea valorii de referință, care ar aduce salariul mediu în sistemul național echivalent cu cel în sistemul educației;
  • Majorarea salariului minim la nivelul a 50% din salariul mediu pe economie;
  • Modificarea Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, privitor la statutul funcționarului public care activează în cadrul Direcțiilor de Învățământ;
  • Revizuirea statutului lucrătorilor medicali din instituțiile preuniversitare, a formulei de salarizare per-copil, precum și alte aspecte legate de gestionarea eficientă a sistemului educațional.

Precizăm că Sindicatul „Viitorul” a fost constituit la 10 ianuarie 2003. Scopul de bază al Sindicatului „Viitorul” este consolidarea în sindicat a angajaților instituțiilor de învățământ privat și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale membrilor de sindicat.