Partenerii sociali din ramura construcțiilor au marcat miercuri, 15 noiembrie, 15 ani de activitate a Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor, în cadrul unei eveniment organizat în incinta Institutului Muncii.

La activitate au participat reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS”, Federației Patronatului din Construcții și Producere a Materialelor de Construcții din Republica Moldova, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației și Cercetării, școlilor profesionale și antreprenoriatului din ramură.

Prezent la activitate, Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, a mulțumit Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor pentru aportul la elaborarea standardelor ocupaționale pentru profesiile muncitorești, și s-a arătat deschis să dezvolte relațiile de conlucrare pentru a soluționa problemele existente în ramură.

Victor Talmaci, președintele Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții ,,SINDICONSʼʼ, a adresat un mesaj de felicitare în care a subliniat că această structură își îndeplinește cu brio misiunea de a dezvolta parteneriatul social în scopul sprijinirii învățământului profesional tehnic și formării continue, astfel încât să fie corelate cerințele legate de formarea profesională a specialităților cu necesitățile actuale ale pieței forței de muncă în ramura construcțiilor.

La rândul său, Marin Sîrbu, președintele Federației Patronatului din Construcții și Producere a Materialelor de Construcții din Republica Moldova, a vorbit despre necesitatea revizuirii sau elaborării standardelor ocupaționale pentru toate calificările din domeniul construcțiilor în scopul actualizării programelor de formare inițială și continuă pentru a pregăti în sistemul național specialiști competitivi pe piața muncii.

Potrivit Lidiei Barburoș, președinta Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor, actualmente în ramura construcțiilor sunt elaborate 22 standarde ocupaționale pentru profesiile muncitorești, fiind totodată create platforme de comunicare, a fost intensificată cooperarea dintre partenerii sociali, au fost stabilite parteneriate cu organizații de peste hotare pentru a face schimb de experiență și prelua bune practici, implementate un șir de proiecte de-a lungul anilor.

Polina Fisticanu, șefa Departamentului protecție social-economică din cadrul Confederației, a menționat eforturile partenerilor sociali de a dezvolta cadrul legal de activitate al comitetelor sectoriale, inclusiv în ramura construcțiilor, care reprezintă un mecanism important al dialogului social dintre patroni, salariați, pentru a identifica soluții eficiente în domeniul formării profesionale de care beneficiază ramura și întreaga societate, Comitetul sectorial din ramura construcțiilor fiind lider la elaborarea standardelor ocupaționale.

În cadrul activității, s-a discutat despre rolul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în dezvoltarea formării profesionale în ramura construcțiilor, dezvoltarea Cadrului Sectorial al Calificărilor din ramura construcțiilor, chestiuni legate de planificarea finanțării Comitetelor sectoriale pentru anul 2024.

De asemenea, au fost oferite diplome din partea partenerilor sociali mai multor reprezentanți ai comitetului în semn de recunoștință și apreciere pentru activitate prodigioasă în cadrul acestuia și cu prilejul împlinirii a 15 ani de la fondare.

Precizăm că, Comitetul sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor este un reprezentant al pieței muncii din ramura construcției, creat de către Comisia Ramurală pentru Consultări și Negocieri Colective, o structură reprezentativă, formată din reprezentanții patronatelor, sindicatelor autorităților publice centrale. Activitatea Comitetelor sectoriale este axată preponderent pe formarea profesională și elaborarea standardelor ocupaționale.

Comitetul sectorial pentru formare profesională în ramura construcțiilor a fost creat în anul 2008. Ulterior a fost înregistrat la Ministerul Justiției în martie 2018.

Mai multe fotografii de la această activitate pot fi accesate pe pagina de Facebook a CNSM.