În luna noiembrie curent, în baza Acordului de colaborare încheiat între Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Universitatea Pedagogică de Stat  „Ion Creangă” (UPSC), în cadrul instituției, pentru studenții din anii absolvenți de la diferite facultăți, în scopul sporirii cunoștințelor tinerilor, viitori angajați, privind piața muncii din Republica Moldova, au fost organizate un șir de seminare de instruire.

Activitățile respective s-au desfășurat în cadrul proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă”, implementat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova în cooperare cu Fundația „Friedrich Ebert”, și au fost moderate de către Uliana Culea, dr., conf.univ., președinta Comitetului sindical Studențesc de la UPSC, formator național sindical.

Potrivit informațiilor Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, tinerii au discutat despre beneficiile oferite de statutul obținut de cadrul didactic debutant, absolvent al UPSC, angajat ca tânăr specialist din domeniul Științe ale educației.

De asemenea, a fost discutat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la încadrarea absolvenților programelor de studii profesional tehnice și superioare în câmpul muncii din domeniul Științe ale educației sau dintr-un domeniu echivalent/conex.

Menționăm că proiectul „Drepturile tinerilor la locul de muncă” are drept scop sporirea cunoștințelor tinerilor absolvenți despre drepturile lor ca viitori angajați și creșterea oportunităților de adaptare la cerințele pieței forței de muncă din Republica Moldova.

Urmăriți pagina de Facebook a CNSM pentru a fi la curent cu activitățile desfășurate în cadrul proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă”.