Activitățile de instruire a tinerilor absolvenți de colegii și universități de la mai multe instituții de învățământ din țară, organizate în cadrul proiectul „Drepturile tinerilor la locul de muncă”, continuă și în luna noiembrie.

Săptămâna curentă, zeci de studenți absolvenți de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Academia de Studii Economice din Moldova au fost instruiți de către formatorii Uliana Culea și Alina Codreanu, și experții proiectului Polina Fisticanu și Sergiu Iurcu.

Tinerii au discutat despre provocările cu care se confruntă în procesul de încadrare în câmpul muncii, concepte privind sănătatea și securitatea în muncă, drepturile salariatului la locul de muncă, iar noțiuni despre riscurile și pericolele asupra sănătății și securității în muncă, condițiile minime de securitate și sănătate la locul de muncă, accidentele de muncă și bolile profesionale, au trezit interes în rândurile participanților.

Tot săptămâna curentă, astfel de activități de instruire sunt planificate pentru a fi organizate la Colegiul Agroindustrial din Ungheni și la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Menționăm că proiectul „Drepturile tinerilor la locul de muncă”, implementat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova în cooperare cu Fundația „Friedrich Ebert”, are drept scop sporirea cunoștințelor tinerilor absolvenți despre drepturile lor ca viitori angajați și creșterea oportunităților de adaptare la cerințele pieței forței de muncă din Republica Moldova.

Datele statistice privind relația tinerilor cu piața muncii ne indică că doar 29 de tineri din 100 sunt plasați în câmpul muncii, pe când în jur de 67 sunt inactivi dintre care mai puțin de jumătate sunt încadrați în procesul de studii și formare profesională, ceilalți fie plecați peste hotare (23,8%), fie casnic (16%), sau sunt în altă situație. De asemenea, 2 din 5 șomeri înregistrați sunt tineri (16-29 ani), iar 4 tineri din 25 sunt în căutarea unei vieți mai bune peste hotare.

Urmăriți pagina de Facebook a CNSM pentru a fi la curent cu activitățile desfășurate în cadrul proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă”.