În contextul campaniei naționale „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, lansată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) în luna martie 2023, la data de 4 octombrie, la Chișinău, în incinta Casei Sindicatelor, a avut loc prezentarea studiului de evaluare a activității organizațiilor sindicale primare (OSP).

La lansarea studiului au participat conducerea CNSM, reprezentanți ai centrelor sindicale național-ramurale (CSNR) și Institutului Muncii, membrii Consiliului educațional al CNSM, responsabilii de educație și formare sindicală din cadrul CSNR. Studiul a fost realizat în baza răspunsurilor la chestionarul de evaluare completat de 1033 de respondenți, iar datele au fost colectate în perioada iulie – septembrie 2023.

În cadrul activității, Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a apreciat eforturile de a realiza acest studiu important pentru mișcarea sindicală, parte a campaniei naționale „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, care reprezintă o radiografie a OSP.

Liderul sindical și-a exprimat speranța că informațiile conținute în acest studiu, structurate pe mai multe compartimente, vor contribui la fortificarea organizațiilor sindicale primare, la o mai bună coeziune sindicală, la stabilirea unor priorități pentru următoarea perioadă îndreptate spre dezvoltarea și îmbunătățirea activitatății OSP.

De asemenea, președintele CNSM a informat despre anularea taxei cu privire la înregistrarea organizațiilor sindicale, o realizare importantă a CNSM, obiectivele campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale” și următoarele activități planificate în cadrul acesteia, elaborarea „Ghidului liderului de sindicat”, dialogul cu partenerii sociali.

Potrivit autoarei acestui studiu, Lilianei Posțan, dr. conf. univ., studiul dat are scopul de a oferi o evaluare generală a activității organizațiilor sindicale primare, în baza aprecierilor făcute de membrii și liderii sindicali, urmărește să identifice opinii privind dezvoltarea politicilor CSNR/CNSM privind sporirea rolului și a potențialului organizațiilor sindicale primare în asigurarea drepturilor și garanțiilor salariaților, membri de sindicat.

Studiul conține numeroase date și constatări legate de activitatea OSP, care este capacitatea OSP de reprezentare și apărare a membrilor de sindicat, ce acțiuni sunt necesare de întreprins pentru a contribui la sporirea rolului și a potențialului organizațiilor sindicale primare în asigurarea drepturilor și garanțiilor salariaților, membri de sindicat, care sunt politicile necesare de implementat urmare a evalurării generale a activității OSP și ce trebuie să întreprindă sindicatele în vederea dinamizării procesului de racordare graduală a activităţii sindicatelor din Republica Moldova la cerinţele dialogului social european.

Concluziile expuse în acest studiu, discutatea la activitatea din 4 octombrie, urmează a fi analizate și transpuse în politicile sindicale ale centrelor sindicale național-ramurale și ale CNSM în vederea dezvoltării capacităților organizațiilor sindicale primare la nivel național.

Precizăm că OSP este subiectul de bază al sindicatului şi se constituie, în conformitate cu legislaţia cu privire la sindicate, din iniţiativa a cel puţin 3 persoane. Potrivit raportului statistic privind efectivul sindical al CNSM, la 1 ianuarie 2023, în cele 24 de centre sindicale național ramurale erau constituite 5501 organizații sindicale care întruneau 290606 membri de sindicat.