În urma unui șir de consultări și negocieri colective cu părțile interesate, partenerii sociali din raionul Glodeni, printre care reprezentanții administrației publice locale, sindicatele și patronatele, au reușit să semneze la data de 2 octombrie 2023 Convenția Colectivă (nivel teritorial) pentru anii 2023-2027.

Convenția Colectivă (nivel teritorial) pentru anii 2023-2027 a fost semnată în prezența membrilor comisiei teritoriale pentru consultări și negocieri colective, din partea administrației publice locale în persoana lui Ion Cojocaru, președintele raionului Glodeni, din partea sindicatelor în persoana Galinei Graur, reprezentanta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova în raionul Glodeni, și din partea patronatelor în persoana lui Veaceslav Boubătrîn.

Este de menționat buna colaborare a partenerilor sociali pe perioada negocierilor acestui important act juridic. Comisia teritorială pentru consultări și negocieri colective în cadrul negocierelor a ținut cont de principiile generale de reglementare a raporturilor de muncă, a raporturilor social-economice, dezvoltarea parteneriatului social, aspecte legate de regimul de muncă și de odihnă.

Convenția semnată de către partenerii sociali reglementează prevederi pentru îmbunătățirea drepturilor social-economice ale salariaților din raion, prevede un șir de garanții și compensații, angajamente generale ale părților, ocuparea forței de muncă, formarea profesională a salariaților, dezvoltarea parteneriatului social, vine să apere și mai mult interesele oamenilor, a salariaților din raionul Glodeni.

Convenția Colectivă semnată este un act juridic oficial, un instrument important de protecție social-economică a salariaților la nivel teritorial și va sta la baza negocierii Contractelor Colective de muncă la nivel de unitate.