Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a avut luni, 2 octombrie, o întrevedere cu membrii Misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Clara Mira, care se află la Chișinău în perioada 25 septembrie – 6 octombrie, în cadrul celei de-a patra evaluări a actualului program de cooperare cu Republica Moldova.

În debutul întrevederii, Igor Zubcu, președintele CNSM, a subliniat că în conformitate cu Directiva Parlamentului European privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană, salariul minim în fiecare țară trebuie să fie cel puțin 50% din salariul mediu. Potrivit liderului sindical, salariul minim actual de 4000 de lei nu asigură în mod evident un trai decent, iar statul ar trebui să se ghideze de recomandările europene în materie de salarizare pentru a crește nivelul de trai al populației și a minimiza migrația forței de muncă.

După cum s-a menționat, actualmente, după impozitarea salariului minim de 4000 de lei, salariul net primit de salariat este de circa 3560 de lei. Dintre care 41 la sută (1465 lei) este cheltuit pentru produsele alimentare. Pentru serviciile comunale – 581 de lei (în timp de vară), 300 de lei – pentru încălțăminte și îmbrăcăminte și 1218 lei – pentru alte necesități (sănătate, cultură, transport, telecomunicații etc.).

În cazul Republicii Moldova, 50% din salariul mediu prognozat pentru anul 2023 de 11700 lei ar rezulta într-un salariu minim de 5850 lei.

Totodată, sindicaliștii s-au referit la problemele legate de salarizarea în sectorul bugetar. Până la momentul actual au fost menținute 8 valori de referință pentru calcularea salariilor, majorările salariilor operate prin acordarea diferitor sporuri și în lipsa reevaluării ierarhiei funcțiilor și a claselor de salarizare atât pe domenii, cât și comparativ cu funcțiile din alte grupuri ocupaționale similare din sistem nu au asigurat principiul remunerației egale pentru muncă de valoare egală și un sistem de salarizare echitabil.

CNSM propune stabilirea unei valori unice de referință pentru toți salariații din sectorul bugetar, pentru evitarea cazurilor când în cadrul aceleași instituții activează angajați salariile cărora sunt calculate în dependență de valori de referință diferite, deși atribuțiile acestora sunt similare.

Sindicaliștii au subliniat că majorarea salariilor trebuie efectuată prin majorarea efectivă a salariului de bază, dar nu din contul acordării diferitor sporuri. Totodată, ei au accentuat că majorarea salariului minim este importantă și pentru sustenabilitatea bugetului asigurărilor sociale de stat.

În cadrul discuțiilor, conducerea CNSM s-a referit și la necesitatea revizuirii politicilor legate de impozitarea veniturilor persoanelor fizice. Sindicaliștii au propus revenirea la impozitarea progresivă a veniturilor persoanelor fizice, fapt ce va contribui la asigurarea unei echități sociale, precum și la majorarea veniturilor bugetului de stat.

O altă problemă abordată în cadrul acestei întrevederi a avut în vizor economia informală în Republica Moldova. Conform datelor BNS, în trim. II 2023, munca nedeclarată în rândul salariaților a constituit 8,0% și este în creștere față de trimestrul II 2022 (6,2%).

În context, CNSM consideră necesară elaborarea și adoptarea unei Strategii privind combaterea fenomenului economiei informale concomitent cu racordarea cadrului legal la Convențiile OIM nr. 129 privind inspecția muncii în agricultură și nr.81 privind inspecția muncii în industrie și comerț prin excluderea Inspectoratului de Stat al Muncii de sub incidența acestei legi, fapt ce va permite desfășurarea controalelor inopinate conform standardelor internaționale ale muncii, ratificate de Republica Moldova.

În urma discuțiilor cu sindicaliștii, Clara Mira, șefa misiunii Fondului Monetar Internațional, a menționat necesitatea revizuirii politicilor naționale în domeniul salarizării pentru a înlătura inechitățile existente, semnalate de sindicaliști, într-un mod sustenabil pentru economia națională, prin dezvoltarea infrastructurii, investiții în economia verde, educație, sănătate, servicii publice.

La finalul întrevederii, Igor Zubcu, președintele CNSM, a ținut să le  mulțumească înalților oaspeți pentru această vizită, exprimându-și, totodată, speranța că ea va fi una de bun augur pentru toți cetățenii Republicii Moldova, pentru atingerea obiectivelor comune menite să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale cetățenilor.